KGHM Polska Miedź i 15 samorządów z Zagłębia Miedziowego podpisało się pod listem intencyjnym dotyczącym wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Zagłębia Miedziowego.

Przedstawiciele samorządów i miedziowego koncernu zapowiedzieli współpracę przy określaniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE oraz inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji służących wypracowaniu rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE. Sygnatariusze listu zadeklarowali wzajemne informowanie się o podejmowanych inicjatywach w przedmiotowym zakresie oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki.

List intencyjny podpisano dzisiaj na zorganizowanej przez KGHM Polska Miedź oraz Związek Pracodawców Polska Miedź konferencji online „Zielone Zagłębie Miedziowe – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)”. Celem konferencji było dostarczenie wiedzy na temat obecnych i przyszłych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz finansowych dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej, a uczestnicy skupili się na wsparcie rozwoju ekosystemu, wskazaniu możliwych ścieżek wsparcia i dofinansowania, analizie zmian prawnych oraz trendów w tym zakresie.

Zielona energia stała się ogólnoświatowym wyzwaniem, już nie tylko w sensie ideologicznym, ale właśnie biznesowym. KGHM bada zdolność firmy do produkcji w oparciu o zieloną energię i aktualnie opieramy się głównie na fotowoltaice i źródłach wiatrowych. Co więcej, już z powodzeniem realizujemy takie projekty, które sprawią, że będziemy jeszcze bardziej efektywni energetycznie. Wszystko w oparciu o dobrą współpracę z samorządem województwa i gminami Zagłębia Miedziowego – powiedział podczas spotkania prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

Ekologia to jeden z podstawowych filarów strategii KGHM na lata 2019 – 2023. Według jej założeń, jeden z priorytetów stanowi energetyka. Jak już informowaliśmy w naszym portalu, do 2030 roku Spółka planuje połowę zapotrzebowania na energię elektryczną pokryć z własnych źródeł, w tym OZE. Wśród kluczowych elementów Programu Rozwoju Energetyki prowadzonego w KGHM jest rozwój fotowoltaiki. W ciągu najbliższych 24 miesięcy w ramach GK KGHM Polska Miedź S.A. planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych projektów upowszechniania niskoemisyjnej gospodarki, służy wzrostowi innowacyjności i przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców.

„Odbudowa kładki w Lubinie jest możliwa” – znamy odpowiedź wrocławskiej GDDKiA

Poprzedni artykuł

Aplikacja CCC – 3 miliony użytkowników i nowe funkcjonalności

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like