W Sobinie zbudowane zostaną odcinki dróg. W Jędrzychowie kończy się remont świetlicy. W Kaźmierzowie powstaje boisko. To niektóre inwestycje realizowane obecnie na terenie gminy Polkowice.

Pomimo trudnego okresu pandemii robimy wszystko, aby inwestycje na terenie gminy nie zwalniały tempa – mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Zależy nam na realizacji zwłaszcza tych, które podnoszą bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz na tworzeniu nowych miejsc rekreacji na terenie gminy.

Niedawno podpisana została umowa na wykonanie pierwszego etapu ulicy Perłowej i drugiego etapu – ulicy Słonecznej w Sobinie. Na Perłowej, na odcinku obejmującym prawie 400 mb, wybudowane zostaną, między innymi: jezdnia, chodniki, zjazdy, progi zwalniające oraz sieci kanalizacji deszczowej. Podobny zakres prac zaplanowano na Słonecznej, także na odcinku prawie 400 mb, ale tam jezdnia zostanie poszerzona. Prace mają się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Wartość umowna inwestycji sięga ponad 2,5 mln zł.

Realizowane odcinki dróg na ulicach Perłowej i Słonecznej są długo wyczekiwanymi inwestycjami, o które mieszkańcy zabiegali wiele lat, słysząc zapewnienia o konieczności ich realizacji, co kończyło się tylko na obietnicach poprzedników – przypomina wiceprzewodniczący rady miejskiej Mariusz Zybaczyński z Klubu Lepsze Polkowice. Należy podkreślić, że na tym osiedlu są to pierwsze gminne drogi poprzeczne przy domostwach. Ich budowa ureguluje prawidłowe wytrasowanie ulicy Orbitalnej, która obecnie oświetla szczere pole.

W Jędrzychowie kończy się remont świetlicy, w której powstaje Klub „Senior+”. Główna sala będzie klimatyzowana. Zaprojektowano też dodatkowe wyjście do ogrodu. Wszystkie pomieszczenia zostaną doposażone w nowy sprzęt i będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a energię elektryczną dostarczy ekologiczna instalacja fotowoltaiczna.

Jesteśmy ogromnie zadowoleni z remontu naszej świetlicy – mówi sołtyska Jędrzychowa Joanna Oczkoś-Mirzejewska. Cieszymy się, że akurat w naszej miejscowości powstanie Klub Seniora, dzięki któremu nasi seniorzy będą mieli możliwość spędzania wolnego czasu. Bez wątpienia zarówno remont, jak i powstanie klubu przyczynią się do rozwoju naszej lokalnej społeczności. Inwestycja będzie kosztować ponad 338 tys. zł. Projekt współfinansowany jest w ramach programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 w wysokości 150 tys. zł.

W grudniu ma być gotowe wielofunkcyjne boisko w Kaźmierzowie, z nawierzchnią ze sztucznej trawy – do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Ogrodzone zostanie wysoką na sześć metrów siatką. Wokół boiska będą chodniki z kostki betonowej, ławki i kosze na śmieci. Koszt całej inwestycji to ponad 496 tys. zł.

Nigdy nie było u nas boiska z prawdziwego zdarzenia – podkreśla sołtyska Kaźmierzowa Katarzyna Kazimierczak. Starania o jego budowę trwały ponad piętnaście lat. Moi poprzednicy zwracali się w tej sprawie z prośbą do władz gminy, ale dopiero teraz się udało. Co więcej, obok boiska będzie też plac piknikowy z placem zabaw – dodaje.

To kolejna inwestycja, która pokazuje skuteczność i realizację postulatów wyborczych – dodaje wiceprzewodniczący rady miejskiej Mariusz Zybaczyński. Wiele pokoleń nie doczekało się takiego obiektu, a dzięki określeniu priorytetów i partnerskiemu podejściu do lokalnej społeczności w sołectwach inwestycja jest w fazie realizacji, co w głównej mierze jest zasługą mieszkańców.

Także w grudniu ma się zakończyć wymiana murowanych wiat przystankowych w Sobinie, Tarnówku i Żukowie. Zastąpią je przeszklone konstrukcje aluminiowe z ławkami, tablicami informacyjnymi i koszami na odpady. Całość będzie kosztować ponad 113 tys. zł.

W Moskorzynie rozpoczął się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej, z budową chodnika i zjazdami do posesji. Warta prawie 1,5 mln zł inwestycja finansowana jest w całości przez gminę Polkowice. Co ważne, poszerzona zostanie jezdnia, szczególnie na niebezpiecznym łuku i wzmocnione będą pobocza. Bezpieczeństwo mieszkańców poprawią wyniesione, aktywne przejścia dla pieszych – o zachowaniu ostrożności będą informowały sygnały świetlne, dźwiękowe i czujniki ruchu. Dodatkowo, przy drodze powstanie kanalizacja deszczowa.

To kolejna realizowana przez nas inwestycja w gminie Polkowice w tym roku – mówi wicestarosta polkowicki Jan Wojtowicz. Cieszę się, że skoordynowane działania i zaangażowanie wielu osób, z burmistrzem Łukaszem Puźnieckim na czele, przynoszą przede wszystkim wymierne korzyści dla naszych mieszkańców. Prace mają potrwać do grudnia. W tym czasie mieszkańcy i przejeżdżający przez tę wieś muszą się liczyć z utrudnieniami.

Przypominamy, że od niedawna mieszkańcy Jędrzychowa mogą bezpiecznie poruszać się asfaltowym chodnikiem – od ruin zamku do pierwszych posesji w zachodniej części wsiDodatkowo, strome skarpy zabezpieczono barierkami. Była to długo oczekiwana inwestycja, także zrealizowana dzięki współpracy samorządów. Gmina Polkowice przekazała na ten cel prawie 450 tys. zł. W kolejnych latach planowane jest oświetlenie chodnika.

Dodajmy jeszcze, że w Sobinie doświetlono ośmioma słupami teren rekreacyjny przy placu zabaw i boisku sportowym, a w Jędrzychowie przybyło siedem punktów świetlnych przy kilku posesjach. W sumie, wydano na ten cel z budżetu gminy ponad 75 tys. zł. Z kolei w Nowej Wsi Lubińskiej przebudowano drogi wraz z odwodnieniem. Inwestycja kosztowała ponad 777 tys. zł.

Każda z tych inwestycji, jakie zrealizowaliśmy albo są w realizacji świadczy o tym, że mieszkańcy sołectw przestali być traktowani drugorzędnie – podkreśla radny Mariusz Zybaczyński. Efekty mówią o skuteczności działania, pamiętając o tym, że minęły dwa od kiedy zarządzamy gminą, a Covid w tym nie pomaga – dodaje.

Polskie warzywa przez cały rok? – dowiedz się wszystkiego o ich uprawie

Poprzedni artykuł

Produkcja narkotyku zatrzymana – fabrykanci w areszcie

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like