Aż o 67 pozycji awansowały Polkowice w porównaniu z ubiegłym rokiem w prestiżowym rankingu samorządowym „Rzeczypospolitej”. Ocenie poddano m. in. jakość zarządzania urzędem, skuteczność władz samorządowych w podnoszeniu jakości życia mieszkańców, kwestie związane z ochroną środowiska oraz współpracę pomiędzy samorządami.

Samorządowy ranking „Rzeczypospolitej” obejmuje trzy kategorie: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Polkowice były klasyfikowane w kategorii gmin miejsko-wiejskich i znalazły się w tym roku na 69. pozycji w rankingu, z 54.99 zdobytymi punktami. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to ogromny skok w górę tabeli, bo wówczas sklasyfikowano nas na 136. miejscu (17,31 pkt.).

Ranking dziennika „Rzeczpospolita” weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Finansów oraz pozyskane od władz lokalnych.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce, z wyjątkiem Warszawy. Kryteria oceny zawierały ok. 50 wskaźników, ujętych w czterech kategoriach: trwałości ekonomiczno-społecznej, trwałości społecznej, trwałości środowiskowej oraz jakości zarządzania. Co istotne, w kategorii trwałości ekonomiczno-finansowej Kapituła oceniała m. in. wskaźniki dotyczące zdolności samorządów do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. W drugiej kategorii oceniane są te działania samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców. W trzeciej kategorii Kapituła kładła nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska, a w czwartym – sprawdzała jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy pomiędzy samorządami.

Ogromnie się cieszę, że nasze działania zostały docenione przez tak prestiżowe wydawnictwo jakim jest dziennik „Rzeczpospolita”. Tym bardziej, że kapitułą rankingu kierował były premier prof. Jerzy Buzek. To docenienie naszych starań na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców, ale także docenienie wzrastającej jakości zarządzania gminą – komentuje wyniki rankingu burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Ranking Samorządów „Rzeczypospolitej” to jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. Redakcja „Rzeczypospolitej” od 16 lat ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, co pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były prof. Jerzy Buzek.

Ogłoszenie wyników rankingu zawsze było świętem samorządu. Dziś – w wyjątkowo trudnym okresie – takie święto jest jeszcze bardziej potrzebne. Przez moment możemy się skupić na tym, co – mimo trudności – nam się udało. (…) Gorące gratulacje należą się wszystkim naszym samorządowcom, od członków rad aż po administrację samorządową. (…) Szczególnie teraz trudno sobie po prostu wyobrazić, jak bez waszej ciężkiej pracy i odpowiedzialności wyglądałoby życie w naszym kraju – powiedział prof. Jerzy Buzek „Rzeczypospolitej” w wywiadzie podsumowującym tegoroczny ranking.

Oprócz byłego premiera w skład Kapituły wchodzą także m. in. dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cezary Trutkowski oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczypospolitej”.

Radni Sejmiku Dolnośląskiego sprzeciwiają się wykorzystywaniu przez polityków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia dzieci nienarodzonych

Poprzedni artykuł

Kolejne megawaty w fotowoltaice – miedziowy koncern inwestuje we własne i ekologiczne źródła energii

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like