Czym jest planowanie strategiczne? Na czym powinna polegać misja rozwoju gminy Polkowice? Jaką gminę mamy, a jakiej chcemy? Na te i inne pytania odpowiadali sobie uczestnicy pierwszych warsztatów strategicznych, zorganizowanych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021 – 2030.

Wśród uczestników warsztatów, zorganizowanych w systemie zdalnym, wzięli udział m. in. samorządowcy, przedstawiciele spółek gminnych, służb działających na jej terenie oraz lokalni liderzy. Podczas kilkugodzinnego spotkania omawiano m. in. definicje i cele budowanej strategii, oraz dyskutowano i odpowiadano sobie na kluczowe pytania związane z jej tworzeniem.

Strategia rozwoju gminy to dokument, który będzie zawierał m. in. wnioski z diagnozy przygotowanej na potrzeby jej opracowania. Wnioski te będą obejmowały kilka obszarów, w tym dotyczących przestrzeni i środowiska, społeczeństwa, gospodarki, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej, kultury, sportu i turystyki oraz system zarządzania gminą. To więcej niż zaleca ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju, która wymaga opracowania strategii w oparciu o jedynie trzy obszary: społeczny, gospodarczy, przestrzenny – informuje kierownik referatu rozwoju gminy Elżbieta Gałek-Kapusta.

Zaplanowano jeszcze kilka podobnych warsztatów strategicznych. Będą się one odbywały co 2 – 3 tygodnie. Każdy z nich będzie miał inną tematykę. Warsztaty są istotnym elementem budowy założeń strategii, a my będziemy pochylali się kolejno nad jej poszczególnymi elementami. Pierwsze zdominowane były przez tematykę aspiracji gminy oraz wizji zmian. Na kolejnych będziemy omawiać m. in. wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy – wyjaśnia Diana Chylińska z referatu rozwoju.

O jakich badaniach mowa? Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych wciąż prowadzą ankietę wśród swoich rówieśników. Dotyczy ona życia w Polkowicach oraz wizji rozwoju naszej gminy. Drugie badanie, które trwało od 11 lutego i zakończyło się 4 marca, dawało możliwość wypowiedzi dorosłym mieszkańcom gminy. Przedstawiona im ankieta (udostępniona on-line) także polegała na wskazaniu najbardziej istotnych kierunków rozwoju gminy.

Po zebraniu wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia strategii, wykonawca tego zadania, czyli krakowskie Centrum Doradztwa Strategicznego, przystąpi do opracowywania dokumentu, który następnie przedstawi radnym podczas sesji.

Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej – dane Eurostatu ze stycznia 2021

Poprzedni artykuł

Kradną za dnia i kradną w nocy – posiedzą dłużej, niż dzień i noc

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like