Ponad 11 mln złotych otrzymali dotąd przedsiębiorcy powiatu polkowickiego w ramach Tarczy Antykryzysowej z polkowickiego Urzędu Pracy. Przedsiębiorstwa, które nie złożyły jeszcze wniosku a spełniają kryteria do otrzymania pomocy finansowej mają na to czas nawet do końca roku.

Na pomoc dla lokalnych firm Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach pozyskał środki finansowe w kwocie 24 mln zł z czego dysponuje jeszcze 13 mln zł! Zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe do kontaktu z nami oraz do składania wniosków na pożyczki, trzykrotne wypłaty na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz refundacje wynagrodzeń dla pracowników.

Przedsiębiorcy – tzw. samozatrudnieni, którzy otrzymali 5 tys. zł umarzalnej pożyczki mogą starać się jeszcze o trzy wypłaty środków finansowych na bieżące potrzeby firmy. Dużo firm korzystając z jednej formy pomocy nie wie, że należy się kolejne wsparcie, dlatego prosimy o kontakt z nami i o składanie wniosków – mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Elwira Błażewska-Dacyszyn.

Tarcza 4.0 wprowadziła możliwość starania się o pożyczkę dla organizacji pozarządowych. Jej wysokość wynosi 10% łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym nie więcej jednak niż 5 tys. zł. Warunkiem umorzenia pożyczki jest obowiązek utrzymania działalności organizacji pozarządowej przez 3 miesiące od daty otrzymania pomocy. Druga forma pomocy dla organizacji pozarządowych to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, przy czym dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych.

Polkowicki Powiatowy Urząd Pracy oprócz wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej pozyskał i zabezpieczył środki finansowe na zadania wynikające z ustawy. Do odwołania prowadzone są nabory na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy doposażenia stanowiska pracy. Realizowane są wnioski o organizacje staży, a warto nadmienić, że od września stypendium otrzymywane z tego tytułu wzrośnie do kwoty 1440 zł. Zapraszamy do składania wniosków na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych czy na organizacje szkolenia.

Wnioski i zasady dotyczące wszystkich form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdują się na stronie www.polkowice.praca.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie należy składać w powiatowych urzędach pracy właściwych dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności.

 

Włamanie się do bitomatu i samosąd – w tle chciwość…

Poprzedni artykuł

Wspólnie uczcijmy pamięć powstańców – 1 sierpnia – godz. 17:00

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like