O tym, jak młodzież z Zagłębia Miedziowego widzi swoją przyszłość, jakie są nadzieje, postawy życiowe i oczekiwania młodych, a także z jakimi trudnościami się borykają oraz jak ich ustrzec przez ryzykiem związanym z uzależnieniami, rozmawiali uczestnicy konferencji „Razem dla młodzieży”.

Konferencja jest kulminacją programu, którego adresatem była młodzież z 17 szkół z terenu powiatów zagłębiowych. Realizację projektu poprzedziło pionierskie badanie z udziałem niemal 1500 nastolatków, w którym zapytano, jak widzą przyszłość oraz jakie problemy napotykają na drodze do realizacji celów.

Przeprowadzone przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, merytorycznego partnera projektu, badania dają przekrojowy obraz młodzieży z Zagłębia Miedziowego. Unikatowa w skali kraju analiza dostarcza informacji na temat planów życiowych młodych ludzi. Wyniki wskazały, że 79% nastolatków już teraz przewiduje, że w wieku 30 lat będą w związku małżeńskim i będą rodzicami. 67% z nich planuje mieć dwójkę dzieci. Wyraźna większość młodzieży wskazała mamę (81%) i tatę (61%) jako swoich najważniejszych przewodników życiowych.

Badania ankietowe pokazały, że na wysokiej pozycji aspiracji naszej młodzieży znalazła się „ciekawa praca”. KGHM prowadzi politykę wspierania młodych mieszkańców Zagłębia Miedziowego w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Realizujemy program „Kompetentni w branży”, który promuje edukację w zawodach związanych z przemysłem miedziowym i umożliwia uczniom praktyki w naszych oddziałach – podkreśliła dyrektor naczelna ds. Komunikacji KGHM Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

KGHM finansuje także wypoczynek oraz zajęcia i aktywności sportowe dla dzieci i młodzieży z LGOM. Poprzez projekt „Razem dla młodzieży” rozszerzono zakres pomocy skierowanej do młodych mieszkańców regionu o diagnostykę wyzwań oraz profilaktykę zagrożeń z jakimi się borykają. W badaniach zapytano także o takie aspekty jak: stres związany z edukacją, myśli samobójcze, obawy przed przemocą w szkole, doświadczenia z substancjami psychoaktywnymi czy narkotykami.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Pomagamy naszym pracownikom. Wiemy, że rodzina jest fundamentem, którego trwałość gwarantuje poprawne relacje – także w pracy. Dlatego chętnie uczestniczymy w tak wielu projektach na rzecz rodziców, dzieci i młodzieży. Skuteczność wsparcia, jakie oferujemy nowemu pokoleniu zależy od trafnej diagnozy. Chcemy wspierać programy, które odpowiadają na realne wyzwania, jakie napotykają na swojej drodze młodzi ludzie – prezes zarządu KGHM powiedział Marcin Chludziński.

Program był realizowany od czerwca do grudnia br. Zawierał pakiet działań diagnostycznych i profilaktycznych. Jego beneficjentami byli uczniowie, ale też, poprzez akcje szkoleniowe, samorządowcy, nauczyciele i rodzice. Kluczowa była koncentracja na wydobywaniu potencjału młodzieży, wzmacnianie więzi z rodziną oraz profilaktyka zagrożeń. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty pod hasłem Archipelag skarbów. Uczniowie poszukiwali nietypowych skarbów w postaci: szczęścia, miłości oraz realizacji życiowych pasji i marzeń

Zapytaliśmy o ewentualne plany wyjazdu za granicę. Na tej podstawie wyliczony został tzw. profil „przyszłego emigranta”, ale z drugiej strony także profil ucznia „lokalnego patrioty”, który pragnie pozostać we własnej miejscowości lub w regionie zagłębiowym – wyjaśnił Szymon Grzelak, prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Pomysł badania i działań profilaktycznych w szkołach, które sfinansowaliśmy w ramach programu, spotkały się z dużym entuzjazmem samorządów. Specjalistyczna profilaktyka bezpośrednio pomaga nauczycielom i rodzicom, a wyniki badań są solidnym fundamentem do projektowania programów wychowawczych i profilaktycznych w każdym samorządzie Zagłębia Miedziowego – podsumowała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

Poprzez: kghm.com.pl

Historia opowiedziana widokówkami – sentymentalna podróż po Głogowie

Previous article

Seniorzy na przejściu dla pieszych – senior za kierownicą

Next article

Comments

Leave a reply

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like