Ponad sto tysięcy złotych przekazane zostanie przez samorząd województwa dolnośląskiego na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi.
1 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3801/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2021 roku.

– Serdecznie gratuluję wszystkich inicjatyw. To niezwykle ważne, że aktywnie działacie Państwo na rzecz swoich małych ojczyzn. Jako samorząd województwa z radością wspieramy finansowo tego rodzaju inicjatywy – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dofinansowanie z budżetu województwa ma formę dotacji. W terminie od 22 marca do 14 kwietnia bieżącego roku przeprowadzono nabór ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań promujących ideę odnowy wsi. W wymaganym terminie wpłynęło 38 ofert, z czego 16 ofert zawierało błędy formalne, natomiast 22 z nich spełniły wymagania określone w zasadach konkursu. Suma udzielonego dofinansowania przekroczy 106 tysięcy złotych.

– Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

Lista wybranych projektów została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce – rozwój obszarów wiejskich.

Raport o stanie gminy Głogów

Poprzedni artykuł

Wiatrak gotowy – kiedy otworzy drzwi?

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like