Od początku 2021 roku można zgłaszać się do „małego ZUS plus”, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

„Mały ZUS plus” to opcja dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Z ulgi skorzystać może osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Na „małym ZUS plus” można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne, ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, która cały czas należy płacić w pełnej wysokości – wyjaśnia regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

  • Przedsiębiorca, który chce korzystać z „małego ZUS plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r.
  • Żeby zgłosić się do małego ZUS plus, najpierw należy wyrejestrować się z dotychczasowego kodu ubezpieczenia, czyli złożyć dokument ZUS ZWUA i zgłosić się do ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem właściwym dla „małego ZUS plus” czyli 05 90 lub 05 92.
  • Osoba, która korzystała z „małego ZUS plus” w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.
  • Dodatkowo każdy korzystający z „małego ZUS plus” w 2021 r. winien złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 roku).

Z „małego ZUS plus” wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Więcej informacji na temat „małego ZUS plus” na stronie internetowej www.zus.pl

Cudzym autem nie pojedziesz – swoim jedź ostrożnie, aby dotrzeć do celu

Poprzedni artykuł

Ponad 2500 książek dla Biblioteki w Płóczkach Górnych – sukces akcji legnickiej społeczności uczelnianej

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like