Odczuwasz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innym? Chcesz wykonywać zawód cieszącym się zaufaniem społecznym? Jesteś osobą odporną na stres i umiesz sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych? Umiesz łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne?

Wybierz studia na kierunku Pielęgniarstwo. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy Pielęgniarstwo dostępne jest jako studia licencjackie (studia I stopnia) oraz jako studia magisterskie (studia II stopnia). Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 3️1 sierpnia br.

Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

 • podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach,
 • przychodniach, poradniach,
 • placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • placówkach opieki długoterminowej.

Atuty legnickiej uczelni:

 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,
 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),
 • możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne praktyki pilotażowe,
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna – podjęcie wolontariatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych),
 • kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.
 • absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Partnerzy studiów:

 • szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
 • placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
 • sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach pracuje – obsługa klientów w trybie pracy zdalnej

Poprzedni artykuł

„Przychodzi facet do lekarza” – kino pod chmurką zaprasza

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: