Wczoraj, późnym wieczorem, po jakże długim i systematycznie relacjonowanym przez nasz portal oczekiwaniu, uruchomiona została pierwsza jezdnia drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ. Relację video przekażemy w naszym portalu już wkrótce.

Udostępnionych zostało 6 km jezdni południowej, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym, w kierunku Legnicy. Kierowcy do jazdy w obu kierunkach będą korzystać z pasów zewnętrznych, a pas środkowy rozdziela kierunki ruchu i tym samym pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia. Jest też gotowy i dostępny węzeł Polkowice Południe (relacja z Polkowic na Lubin i z Lubina na Polkowice). To zdecydowanie poprawia poziom skomunikowania S3 z Polkowicami. Natomiast na węźle Lubin Północ dostępne są wszystkie łącznice, poza zjazdem z DK3 na S3 w kierunku Legnicy, dla której przewidziany jest objazd przez DK3 do węzła Lubin Południe.

Na całym odcinku powstającej arterii przeprowadzana jest konserwacja i regulacja wysokościowa studni oraz montaż włazów. Trwają także prace ziemne przy konstrukcji skarp i dna zbiorników retencyjnych wód opadowych. Jak informuje wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pozostałej części 14-kilometrowego odcinka, od węzła Lubin Północ do węzła Kaźmierzów, wykonawca prowadzi roboty mostowe i branżowe oraz układa nawierzchnię. Wykonywane są zarówno roboty ziemne (górne warstwy nasypów), roboty konstrukcyjne w zakresie wykonywania nawierzchni (podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne), wykończeniowe (profilowanie i humusowanie skarp, humusowanie pasa rozdziału). Trwają również prace przy wykonywaniu poboczy oraz rowów o specjalnej konstrukcji mineralno-organicznej (chłonnych), trwa wykonywanie przepustów pod drogami.

Znacznie szerszy, niż to oceniano kilka miesięcy temu, jest zakres robót naprawczych po poprzednim wykonawcy. Dotyczy to m.in. wymiany dylatacji na niektórych obiektach. Trwa także betonowanie kap chodnikowych, ustrojów nośnych, umacnianie stożków i montaż schodów skarpowych. Jak wiadomo z wcześniejszych informacji naszego portalu odcinek drogi S3 Lubin – Polkowice realizowany był początkowo przez konsorcjum firm Salini i Pribex. Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, wykonawca nie podjął współpracy i GDDKiA odstąpiła od niej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy, o czym informowaliśmy w naszym portalu.

Zgodnie z sygnalizowaną przez nasz portal umową obecny wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w zatem w połowie 2021 r. Wykonanie 6-kilometrowego odcinka jezdni południowej zdaje się być optymistycznym sygnałem, iż kilkunastoletni impas w budowie drogi ekspresowej S3 pomiędzy Polkowicami a Lubinem został przełamany dzięki decyzjom podjętym po 2015 r. przez ministerstwo infrastruktury i podległą mu GDDKiA. Nie bez znaczenia jest fakt, że inwestycja, której koszt przekracza 560 mln zł, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wczoraj na S3 włączono także Miejsca Obsługi Podróżnych na 65 km drogi ekspresowej S3 pomiędzy Lubinem, a Legnicą. MOP-y zlokalizowane w punktach Kochlice Wschód i Kochlice Zachód. Są na nich zlokalizowane stacje paliw Lotos oraz punkty gastronomiczne sieci McDonald’s.

Foto: dzięki uprzejmości GDDKiA Wrocław

Wczorajsze Jutra – Kontynuacja – spektakl taneczny via online

Poprzedni artykuł

„Cyganeria” – la vie la boheme – via streaming

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like