Weszły w życie nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany ułatwią nabór kandydatów mających już wcześniej orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej. Takie orzeczenie lub jego brak otrzymuje każdy pełnoletni mężczyzna, który staje przed swoją pierwszą komisją, na której otrzymuje książeczkę wojskową.

Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską. Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej) przez powiatowe lub wojewódzkie komisje lekarskie, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej.

Bez zmian pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Muszą je przejść wszyscy ochotnicy – łącznie z tymi, którzy mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Fot. DWOT

SZybszy nabór dzięki wcr

Chodzi o Wojskowe Centra Rekrutacji, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do terytorialnej służby wojskowej odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Dopiero w przypadku nie skorzystania z tej możliwości kandydat kierowany będzie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komisji lekarskiej.

Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową (przy Wojskowych Komendach Uzupełnień). Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzymuje kartę powołania na szkolenie podstawowe.

Jakie warunki trzeba spełnić by zostać żołnierzem OT?
  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • być pełnoletnim/-ą,
  • zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową,
  • niekarany/-a,
  • nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania – masz otwartą drogę do rekrutacji.

Cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć się  do WOT.

Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU. Tam należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Wniosek można pobrać ze strony WOT. Wniosek można również pobrać i wypełnić w WKU. W WKU ochotnik otrzyma również wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, powołania i samej służby. 

Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Natomiast trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. W czasie gdy WKU będzie zajmowało się procedowaniem wniosku, ochotnik może zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie Terytorialsów, dzięki którym będzie mógł przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czwartym sposobem rekrutacji jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT. Specjalnie przeszkoleni terytorialsi-rekruterzy wyszukają kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i pomogą im w załatwieniu wszelkich formalności. To nowy projekt rekrutacyjny WOT, który ma ułatwić i skrócić proces naboru w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Piotr Krejner
fot. DWOT

Wspólne mienie w oku kamery

Poprzedni artykuł

Derby regionu nierozstrzygnięte. Chrobry Głogów 0:0 Miedź Legnica

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like