Fot. KE

67 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym UE, zakończyło 2 grudnia br.  negocjacje dotyczące przełomowego porozumienia w sprawie ograniczenia biurokracji w handlu usługami. Wspólna inicjatywa w sprawie wewnętrznych przepisów regulujących kwestie usług uprości niepotrzebnie skomplikowane przepisy i przeszkody proceduralne, z którymi szczególnie borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Porozumienie to pomoże obniżyć koszty światowego handlu usługami o ponad 150 mld USD rocznie.

– Jest to pierwszy od dłuższego czasu wymierny rezultat WTO w dziedzinie handlu usługami. Dobre praktyki regulacyjne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania współczesnej gospodarki. Jasne zasady dotyczące przejrzystości i zezwoleń w dziedzinie usług, uzgodnione w ramach tej inicjatywy, przyczynią się do znacznego ułatwienia handlu usługami. Będzie to miało istotne znaczenie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw – które nie dysponują takimi samymi zasobami i doświadczeniem, jak ich więksi konkurenci – aby radzić sobie ze złożonymi procesami – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Ponadto, jak podkreśla KE porozumienie pomoże Unii Europejskiej w realizacji agendy cyfrowej, ponieważ sektory takie jak telekomunikacja, usługi informatyczne, inżynieria i bankowość komercyjna mogą z niego w znacznym stopniu skorzystać. Jest to również pierwszy dokument WTO, który zawiera wiążący przepis dotyczący niedyskryminacji mężczyzn i kobiet.

– Jest to bardzo ważne osiągnięcie. Porozumienie obejmuje 90 % światowego handlu usługami i odblokowuje miliardy euro wzrostu dzięki jaśniejszym przepisom, większej przejrzystości i ograniczeniu biurokracji. Pomoże one w szczególności naszym MŚP w rozwijaniu swojej działalności na globalnym rynku. Unia odgrywała wiodącą rolę w tej inicjatywie, która stanowi również priorytet naszej odnowionej strategii handlowej – komentuje Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy KE i komisarz do spraw handlu.

Jak podaje KE członkowie WTO uczestniczący w tej inicjatywie podejmą do końca 2022 r. konkretne zobowiązania w zakresie ułatwienia handlu usługami na swoich rynkach, na przykład poprzez uproszczenie procedur udzielania zezwoleń lub zapewnienie przejrzystości. Przyjęcie i wdrożenie zasad określonych w dokumencie referencyjnym znacznie ograniczy koszty handlu ponoszone przez usługodawców, a tym samym pomoże sektorowi w odbudowie po pandemii COVID-19.

Nie będzie już pożyczek o charakterze lichwiarskim

Poprzedni artykuł

Prawie 27 tysięcy nowych zakażeń COVID-19 i 470 zgonów

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like