Fot. W.Petera

Rada Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości 30 listopada br.  przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

– Rząd chce zlikwidować patologię udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Żerują one na biedzie oraz ludzkich dramatach i pozostają dużym problemem społecznym w Polsce. Szczególne wątpliwości budzi oferowanie pożyczek lichwiarskich osobom starszym lub niedołężnym, których sytuacja materialna jest trudna. Dlatego rząd m.in. obniży górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzi restrykcyjne zasady przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowe przepisy zawierają  wzór określający maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25 proc., ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną. Obniżony został górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Dotychczasowe wartości – 25 proc. (koszty niezależne od okresu kredytowania) i 30 proc. (koszty uzależnione od okresu kredytowania) – zastąpione zostały wartościami – odpowiednio 10 proc. i 10 proc. Według resortu sprawiedliwości dzięki temu rozwiązaniu, instytucje udzielające kredytów i pożyczek nie będą nakładać na konsumentów nieuzasadnionych kosztów.

W przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, maksymalny limit dodatkowych opłat został ustalony w nowych regulacjach prawnych  na 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku.

Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek. Limit dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek został radykalnie ograniczony do 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku.

Jak podaje KPRM wprowadzone zostało wymaganie, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania.

Ponadto , aby wzmocnić ochronę konsumentów, wprowadzony został nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi. Jednocześnie, instytucje pożyczkowe będą musiały ponosić opłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF.

Dotacje na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Poprzedni artykuł

Z myślą o uproszczeniu handlu usługami

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like