KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie spółek najlepiej raportujących swoje działania. Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report” na najlepszy raport roczny. Skonsolidowane Sprawozdanie za 2018 rok zostało docenione tytułem „The Best of the Best”, a interaktywny Raport Zrównoważony otrzymał wyróżnienie.

The Best Annual Report to konkurs, który promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z całej Polski, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe spełniając Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według powyższych Standardów albo Ustawy o Rachunkowości.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Kapitułę Instytutu Rachunkowości i Podatków, w skład której wchodzą najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich. Oceniający uwzględniają przede wszystkim te elementy raportowania, które są szczególnie cenione przez inwestorów np. strategia, prognozy, ale też zwięzłość, logiczny układ czy progres.

Laureatem nagrody The Best Of The Best zostaje spółka, która w sposób stały utrzymuje wysoki poziom jakości raportowania i komunikacji z rynkiem i która w ciągu wszystkich edycji konkursu trzy razy zdobyła I nagrodę główną.

Wkładamy dużo pracy w utrzymanie najwyższego poziomu sprawozdawczości i rachunkowości dbając o transparentność naszych działań i otwartość w komunikacji z interesariuszami. Tytuł „The Best of The Best” to docenienie naszych starań przez Kapitułę Konkursu. Nagroda jest tym cenniejsza, iż poziom konkursu regularnie rośnie i bierze w nim udział coraz więcej spółek, które nie ustają w wysiłkach nad doskonaleniem systemu sprawozdawczości finansowej – powiedziała wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. Skonsolidowany Raport Roczny obejmuje zarówno dane finansowe jak i informacje niefinansowe dotyczące m.in. bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.

Raport Zrównoważony zawiera treści w zakresie i układzie opartym na wytycznych raportowania zintegrowanego, które rekomenduje International Integrated Reporting. Przy tworzeniu dokumentu przeanalizowane zostały akta, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością KGHM Polska Miedź S.A. a także z branżą wydobywczo-hutniczą.

KGHM, działając w poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych, zrezygnował z wersji papierowej Zrównoważonego Raportu za 2018 rok, wydając dokument on-line. Mobilna publikacja raportu pozwala czytelnikowi generować własne treści, dane finansowe mają interaktywne funkcje, a czcionki tekstów posiadają funkcję trzykrotnego powiększenia. Kliknij w poniższy obrazek, aby zapoznać się z Raportem KGHM Polska Miedź S.A.

 

Poprzez: kgm.com

Wstrząsy ziemi – doświadczenie górników i niepokój mieszkańców [VIDEO]

Poprzedni artykuł

Przygotowuj się na zmiany w Głogowie – będzie wyprowadzany ruch aut z okolic Rynku

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like