W siedzibie Fundacji Eudajmonia w Polkowicach zainaugurowano pierwszy w historii Gminy Polkowice projekt, które celem jest zapewnienie osób z niepełnosprawnościami asystenta osobistego.

Warto najpierw przypomnieć, że już w grudniu 2019 r. radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu Polkowic do rządowego programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” w edycji 2020. Program prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. Asystent osoby niepełnosprawnej” w gminy Polkowice, jego realizację powierzono Fundacji „Eudajmonia”. Umowa przewiduje realizację zadania w okresie od 20 stycznia do końca bieżącego roku.

Szacuje się, że na terenie gminy Polkowice wśród mieszkańców ok. 17% to osoby z niepełnosprawnościami. To więcej niż średnia krajowa wynosząca nieco ponad 12%. W całej gminie wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej objętych będzie średniomiesięcznie ok. 60 osób. Polkowiczanie na pomoc asystenta będą mogli liczyć każdego dnia tygodnia w godzinach od 7 – 22. Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że asystenci nie będą świadczyć usług opiekuńczych, ani specjalistycznych usług medycznych.

W spotkaniu rozpoczynającym oficjalnie realizację projektu uczestniczyli m.in.: burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, prezes Fundacji Eudajmonia Grzegorz Jucewicz oraz Filip Rodzik – pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. osób niepełnosprawnych powołany w ubiegłym roku, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Pełnomocnik na co dzień jest między innymi audytorem dostępności budynków użyteczności publicznej pod kątem osób z niepełnosprawnościami.

Ten projekt jest niezwykle ważny dla mnie, nie tylko jako dla osoby poruszającej się na wózku, ale także jako mieszkańca gminy Polkowice. Zdarzało się wielokrotnie, że nie mogłem wykonywać swoich czynności audytora, bo do budynku po prostu nie miałem się jak dostać. Teraz z pomocą osoby asystenta będzie to możliwe. To wielki krok naprzód w dziedzinie pomocy osobom z niepełnosprawnościami – uważa Filip Rodzik.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zapewnia im usługę asystenta, mającego pomagać w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie mógł pomóc w wykonaniu codziennych czynności, np. transport środkami komunikacji publicznej, towarzyszenie podczas zakupów. Będzie także pomocny przy wyjściu/powrocie i dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca. Placówki oświatowe, świątynie, placówki służby zdrowia).

Asystent będzie pomagał przy zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu kontaktów z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami, czy przy korzystaniu z dóbr kultury (muzea, teatry, kin, etc.), bowiem program powstał z myślą o osobach, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych czy też udać się na rehabilitację albo do lekarza specjalisty.  Gmina Polkowice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” po raz pierwszy.

Źródłem finansowania Programu będą środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości prawie 690 tys. zł oraz z budżetu Gminy Polkowice w kwocie około 65 tys. zł.

Fot: Fundacja Eudajmonia

Najpierw pokłócił się z dziewczyną – potem znalazł się w przydrożnym rowie

Poprzedni artykuł

Remizę już widać, świetlica będzie – Krzeczyn Wielki z inwestycją

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: