8 lipca ruszy skierowany do mieszkańców naszej gminy Rudna Konkurs Grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych.

O dotacje ubiegać się będą mogli właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20 tys. zł na jedno gospodarstwo. Wnioski do konkursu będzie można składać od 8 lipca. W dniu ogłoszenia konkursu, dostępne będą wszelkie załączniki i formularze niezbędne do ubiegania się o dotację.

Przypomnijmy, że mieszkańcy mają możliwość pozyskać dofinansowania na wymianę pieców dzięki podpisaniu Porozumienia intencyjnego przez Gminę Rudna oraz  Gminy: Ścinawa, Chocianów, Prochowice i Gminę Miejską Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Wcześniej mieszkańcy składali w urzędach ankiety potwierdzające chęć skorzystania z dotacji. W przypadku Gminy Rudna do Urzędu wpłynęło ok. 150 ankiet, w większości zainteresowani mieszkańcy deklarowali zakup i wymianę pieców na gazowe. Zawiadamiamy również, że osoby zainteresowane, które z różnych względów nie zawnioskują o grant w bieżącym roku będą miały możliwość złożenia wniosków jeszcze w 2021 r., ponieważ niniejszy Projekt realizowany będzie w latach 2020 i 2021.

Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ok. 16 mln złotych, z czego ok. 4 mln złotych otrzymała Gmina Rudna, a tak naprawdę mieszkańcy i właściciele nieruchomości na jej terenie. W 2020 roku Gmina Rudna przeznaczyła na piecowe granty kwotę ok. 2,5 mln złotych, taka kwota zapisana jest w uchwalonym przez Radę Miejską w Ścinawie budżecie gminy. W 2021 roku, podczas następnej edycji i kolejnego naboru, do dyspozycji wnioskujących będzie ok 1,5 mln zł.

WAŻNE! Każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Na stronie internetowej Gminy Rudna jeszcze przed dniem 8 lipca 2020 r. dostępna będzie lista audytorów, którzy będą przygotowywali uproszczone audyty energetyczne dla zgłaszanych inwestycji. To Grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie zobowiązana wybrać audytora z listy rekomendowanej oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie również refundacji.

Spodziewaliśmy się „trzęsienia ziemi”

Poprzedni artykuł

Dłużej na basenie

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: