Trwają prace nad przygotowaniem strategii rozwoju Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Celem jest skoordynowanie działań wszystkich członków KEZ, wykazanie ich potencjału oraz wyznaczy kierunków działania.

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego to inicjatywa, której liderem jest Gmina Polkowice. Projekt zakłada wzajemne wspieranie się członków klastra w zakresie stałej współpracy na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej. Klaster ma być także naturalnym źródłem promowania naszego regionu jako obszaru otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe. Są one generowane m. in. przez energetykę tradycyjną czy lokalny przemysł i transport, co z kolei ma istotny wpływ na stan zdrowia i życia naszych mieszkańców.

Zadaniem klastra będzie m.in. stworzenie samobilansującego się obszaru energetycznego, rozwój zasobów odnawialnych źródeł energii opartych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawa konkurencyjności podmiotów tworzących klaster mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego ma siedmiu członków: pięciu to lokalne samorządy gminne, a pozostałe dwa to powiat polkowicki oraz Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. O potrzebie jego powstania i dużym zainteresowaniu świadczy fakt, że kolejne podmioty zgłaszają zainteresowanie współpracą. Do tej pory wpłynęło pięć deklaracji dołączenia do klastra od samorządów, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw – informuje Jacek Michalak, główny specjalista ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych UG Polkowice.

W tym roku przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dotycząca budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Inwestycję tę realizować będzie Gmina Polkowice. Trwają także prace nad planem budowy instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice. Pierwsze przetargi ogłoszone zostaną niebawem.

W poszukiwaniu alternatywy dla WIBOR

Poprzedni artykuł

Skończyło się na… potrąceniu – kierowcy i piesi muszą zachowywać ostrożność ZAWSZE

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like