Towarzystwo Ziemi Głogowskiej organizuje konkurs fotograficzny pt. „Głogowskie zabytki – Kolegiata”, którego zwieńczeniem będzie wydanie okolicznościowego kalendarza na 2020 roku, zawierającego najlepsze fotografie przesłane przez uczestników.

Celem konkursu fotograficznego pt. „Głogowskie zabytki – Kolegiata”, organizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Głogowa i Kolegiaty – najstarszego zabytku, będącego również siedzibą parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie. Ponadto wybrane zdjęcia przedstawiające Kolegiatę lub jej elementy, zostaną zaprezentowane w wydanym kalendarzu na 2020 rok.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pełna treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej TZG oraz profilu na portalu Facebook a także na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2019 roku. Należy je przesłać na adres Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora, które dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Następnie Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone i trafią na łamy okolicznościowego kalendarza na 2020 rok. Jego promocja przewidziana jest wraz pod koniec grudnia 2019 roku. Wówczas też nagrodzeni zostaną wszyscy konkursowi zwycięzcy.

Osobami koordynującymi konkurs są:
– Dariusz Czaja, e-mail: djlony@interia.pl
– Kamil Stobryń, e-mail: kamil.stobryn@interia.eu

Jedni wygrali, inni przegrali – sportowe wyniki minionego weekendu

Poprzedni artykuł

Wyróżnienia, życzenia i kwiaty – Dzień Edukacji Narodowej

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: