95,5 mld EUR w ramach programu Horyzont Europa mogą do 2027 roku wykorzystać europejskie firmy rozwijające swoje zaplecze badawczo-rozwojowe i projektujące nowe, innowacyjne produkty, bądź usługi.

Polskie podmioty w pozyskiwaniu rekordowego w skali globalnej finansowania wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego eksperci byli gośćmi wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomimo, że w Unii Europejskiej mieszka zaledwie 7% populacji świata, odpowiada ona za aż 20% światowych inwestycji w badania i rozwój. Wspólnota zajmuje dominującą pozycję na świecie w takich sektorach przemysłu jak: farmaceutyka, chemia, inżynieria, zielona energia. Aktualnie badania naukowe i innowacje mają również zasadnicze znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa.

Umacnianiu pozycji UE na globalnym rynku nowych technologii służą kolejne edycje programów ramowych na rzecz badań i innowacji. Najnowsza, dziewiąta, rozpoczęła się w pierwszym kwartale bieżącego roku i nazywa się „Horyzont Europa”. Jej głównym założeniem jest wspieranie innowacji na każdym etapie – od pomysłu, przez fazę realizacji i testowania, po komercjalizację.

Głównym celem programu jest wsparcie finansowe firm i konsorcjów realizujących projekty z zakresu badań, innowacji oraz nowych technologii. Pierwsze konkursy zostały otwarte w pierwszym i drugim kwartale 2021 roku, a obecnie polskie podmioty mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w szeregu kolejnych – wyjaśniała Katarzyna Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR.

To właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga polskim firmom i jednostkom badawczym zainteresowanym pozyskaniem unijnego finansowania na każdym etapie przygotowywania i składania do Komisji Europejskiej niezbędnych dokumentów. Podczas zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konferencji pt. „Horyzont Europa – wsparcie przedsiębiorców i nie tylko”, eksperci Centrum przekazali niezbędne informacje dotyczące aktualnych i przyszłych konkursów w ramach programu ramowego UE.

Warunkiem przyznania danej firmie bądź konsorcjum dodatkowych środków na rozwój ich innowacyjności jest współpraca z partnerem zagranicznym – innym przedsiębiorcą, instytucją badawczą, uniwersytetem. Horyzont Europa stanowi bowiem narzędzie integracji europejskiej, której celem jest rozwój całego kontynentu – podkreśliła Joanna Makocka z działu współpracy międzynarodowej NCBR.

Oferta programu Horyzont Europa jest bardzo szeroka – polskie firmy mogą liczyć przede wszystkim na wysokie granty, które nie wliczają się do puli pomocy publicznej. Oznacza to, że podmioty, które uzyskają dotacje w ramach tego programu, mogą równocześnie korzystać z innych, dodatkowych form finansowania. Horyzont Europa pozwala na realizację przełomowych i niekiedy ryzykownych przedsięwzięć, na które zazwyczaj trudno jest pozyskać środki zewnętrzne. Z kolei międzynarodowy charakter konkursów umożliwia rozszerzenie dotychczasowej działalności danej firmy na rynki zagraniczne. Program przewiduje również wsparcie firm przy komercjalizacji ich projektów w postaci doradztwa, nawiązywania kontaktów biznesowych czy tworzenia bazy klientów.

Horyzont Europa wspiera takie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska – COVID-19, Zielony Ład czy choroby cywilizacyjne. Dlatego część konkursów organizowanych w ramach programu ma charakter tematyczny i koncentruje się wokół dziedzin, w których przełomowe odkrycia są najbardziej pożądane i wyczekiwane – podkreśliła Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Ekspertka wskazywała również na sukcesy polskich innowatorów uczestniczących w poprzednich edycjach programów ramowych UE – firmę SDS Optic, która opracowała optyczną mikrosondę do precyzyjnej diagnostyki nowotworów raka piersi czy spółkę ITTI, której wsparcie wspólnotowe umożliwiło budowę nowatorskiego systemu wykrywania zagrożeń chemicznych i radiologicznych. Horyzont Europa jest najbardziej rozpoznawalnym programem wspierającym badania i innowacje. Jeżeli przedsiębiorstwo otrzyma grant, to może i powinno się tym chwalić, gdyż stanowi on certyfikat doskonałości pokazujący, że dana firma tworzy nową jakość na światowym poziomie – zaznaczyła Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

  • W zależności od typu danego konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się pojedyncze firmy z sektora MŚP, konsorcja projektowe bądź osoby fizyczne.
  • We wszystkich przypadkach mogą one liczyć na wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR. Oferuje on bezpłatne konsultacje na każdym etapie przygotowywania wniosku.
  • Pełna lista konkursów, regulaminy i oferta Krajowego Punktu Kontaktowego, który działa w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znajduje się na stronie https://www.kpk.gov.pl.
  • Aktualna oferta konkursów międzynarodowych publikowana jest na stronie NCBR.

Poprzez: PAP MediaRoom

Trzy lata za nami, dwa lata przed nami – burmistrz Polkowic podsumowuje dorobek [VIDEO]

Poprzedni artykuł

Ważne dla właścicieli lasów – Pomoc na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like