Fot. KE

Komisja Europejska 22 września br. przyjęła kompleksowy przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych (znanych pod nazwą „Wypłacalność II”), aby zakłady ubezpieczeń mogły zwiększyć długoterminowe inwestycje w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

Jak podkreśla KE celem przyjętego przeglądu jest zwiększenie wkładu europejskich ubezpieczycieli w finansowanie odbudowy, postęp na drodze do unii rynków kapitałowych i skierowanie funduszy na Europejski Zielony Ład. W perspektywie krótkoterminowej mógłby zostać udostępniony w UE kapitał w wysokości sięgającej szacunkowo 90 mld euro.  Zdaniem KE ten istotny zastrzyk kapitału pomoże ubezpieczycielom i reasekuratorom zwiększyć ich wkład w charakterze inwestorów prywatnych w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

– Przedstawiony  przez KE wniosek  pomoże sektorowi ubezpieczeń rozwinąć się i odegrać stosowną rolę w gospodarce UE. Umożliwiamy inwestowanie w odbudowę i późniejsze działania. Wspieramy również udział zakładów ubezpieczeń w unijnych rynkach kapitałowych, zapewniając długoterminowe inwestycje, które mają tak istotne znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. Nasza rozwijająca się unia rynków kapitałowych ma kluczowe znaczenie dla naszej ekologicznej i cyfrowej przyszłości. Zwracamy też baczną uwagę na perspektywę konsumentów; ubezpieczający mogą mieć pewność, że będą w przyszłości lepiej chronieni, jeśli ich ubezpieczyciel popadnie w kłopoty – mówi Mairead McGuinness, unijny komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

Zaproponowane  przez Komisje Europejską zmiany  zapewnią lepszą ochronę konsumentów i stabilne funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej. Konsumenci („ubezpieczający”) będą lepiej informowani o sytuacji finansowej swojego ubezpieczyciela.

Konsumenci będą też  lepiej chronieni przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru.

Ubezpieczyciele będą zachęcani do większych inwestycji w długoterminowy kapitał dla gospodarki.

Ocena kondycji finansowej ubezpieczycieli będzie w większym stopniu uwzględniać pewne rodzaje ryzyka, w tym te związane z klimatem, i będzie mniej podatna na wpływ krótkotrwałych wahań rynkowych.

Ponadto cały sektor zostanie poddany lepszej kontroli, aby uniknąć wystawiania jego stabilności na zagrożenia.

Komisja Europejska przyjęła też dyrektywę  w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli. Dyrektywa ta wprowadzi nową usystematyzowaną procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która będzie lepiej chronić zarówno ubezpieczających, jak i gospodarkę realną, system finansowy, a w ostatecznym rozrachunku – podatników. Organy krajowe będą dysponować lepszymi narzędziami na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

– Dzięki ustanowieniu kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiednie podmioty sprawujące nadzór i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą mogły podejmować na czas skoordynowane i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemów powstających w obrębie transgranicznych grup ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zapewniając możliwie najlepsze skutki dla ubezpieczających i całej gospodarki – informuje Komisja Europejska.

Nowelizacja budżetu państwa na 2021 rok

Poprzedni artykuł

Głogów: Złodziejowi perfum grozi nawet do 5 lat za kratami

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like