Fot. KPRM

21 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Dochody budżetu państwa wzrosną o 78,5 mld zł w porównaniu z pierwotnie przyjętą ustawą budżetową na 2021 r. i wyniosą 483 mld zł. Wydatki wyniosą 523,4 mld zł. Natomiast deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. wyniesie 40,4 mld zł. i będzie o ponad połowę mniejszy od zakładanego w ustawie budżetowej na 2021 r.

– Dane z wykonania budżetu państwa w ostatnich miesiącach i aktualne prognozy wskazują, że w 2021 r. dochody budżetu państwa będą znacznie wyższe niż pierwotnie planowaliśmy. To wynik przede wszystkim szybkiego odbicia gospodarczego, które przekłada się m.in. na wyższe wpływy podatkowe. Dlatego konieczna jest nowelizacja budżetu na ten rok, tak by móc dalej wspierać wzrost gospodarczy Polski. Będzie to budżet proinwestycyjny, ponieważ inwestycje są jednym z motorów wzrostu gospodarczego – uzasadnia  minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zdaniem resortu finansów dzięki zwiększonym dochodom budżetu państwa możemy zrealizować rządowe priorytety przy równoczesnym zmniejszeniu o ponad połowę deficytu budżetowego

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto: dochody budżetu państwa na poziomie 483 mld zł (w ustawie budżetowej planowane były na poziomie 404,5 mld zł), wydatki budżetu państwa na poziomie 523,4 mld zł (w ustawie budżetowej na rok 2021 planowane były w kwocie 486,8 mld zł).

Jak zapowiada  ministerstwo finansów deficyt budżetu państwa na koniec 2021 roku będzie nie większy niż 40,4 mld zł.

W wyniku nowelizacji budżetu więcej pieniędzy w 2021 roku  trafi m.in. na:

Samorządy

Rząd pomoże samorządom w realizacji wykonywanych zadań. JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego: 8 mld zł na realizacje zadań własnych, 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

 Drogi i koleje

Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o ok. 10,1 mld zł, w tym: na drogi – o ponad 3,6 mld zł, na kolej – o 6,4 mld zł.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z  niepełnosprawnościami.

Rolnictwo

O ok. 650 mln zł zwiększone zostaną środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają także jednostki realizujące zadania w obszarze rolnictwa.

Zdrowie

Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.

Inwestycje w nauce wyższej

Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce przeznaczony zostanie dodatkowy 1 mld zł. Wzmocni to sektor badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom pocovidowym.

Kulturę

O ok. 672  mln zł zwiększone zostaną środki na realizację priorytetowych zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Fundusz motywacyjny  dla pracowników państwowej sfery budżetowej

Ok. 2,7 mld zł przeznaczone zostanie na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

 

 

 

 

Z myślą o rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce – Centra Doskonałości AI

Poprzedni artykuł

Przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych – Inwestycje zakładów ubezpieczeniowych w odbudowę Europy po pandemii COVID – 19

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like