W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów, którego uruchomienie zapowiadaliśmy w naszym serwisie video. 1 682 485 132,16 zł trafi do samorządów gmin, powiatów i województwa na Dolnym Śląsku.

Dzisiaj ogłoszono wyniki pierwszego tegorocznego naboru programu, który w skali całego kraju sięga wartości ponad 23 miliardów złotych. Pierwszy pilotażowy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał. Każdy samorząd (lub związek samorządowy) mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Jeden wniosek mógł być bez kwotowego ograniczenia. W przypadku drugiego wniosku wartość dofinansowania nie mogła przekraczać 30 mln zł, a trzeci mógł uzyskać dofinansowanie nie wyższe niż 5 mln zł. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, którego służby przyjmowały i analizowały wszystkie zgłoszone aplikacje.

Na podstawie rekomendacji bankowej, decyzje o uwzględnieniu wniosków podjął Premier Mateusz Morawiecki. Minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Krzysztof Kubów – szef Gabinetu Politycznego Premiera oraz wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski ogłosili dzisiaj we Wrocławiu wyniki naboru dla całego Dolnego Śląska, w tym dla subregionu miedziowego. Tutaj możesz zobaczyć wyniki naboru dla regionów: wrocławskiego i sudeckiego.

Samorząd województwa dolnośląskiego otrzymał ponad 50 mln zł dofinansowania na poniższe projekty inwestycyjne:

 • rewitalizacja linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice – 21 250 000 zł,
 • budowę obwodnicy Krzeczyna Wielkiego (powiat lubiński) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 – 25 175 000 zł,
 • przebudowę mostu w Strudze na drodze wojewódzkiej nr 375 – 4 560 000 zł.

 

Poniżej wykaz pozostałych jednostek samorządu z subregionu miedziowego, które otrzymały zapewnienie dofinansowania.

GMINY:
 • Chocianów – przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Chocianowie – 2 850 000 zł, Regionalne Centrum Patriotyzmu im. Marii i Lecha Kaczyńskich – 4 500 000 zł,
 • Chojnów – przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie – 4 446 000 zł,
 • Chojnów – gmina – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach – 7 239 000 zł, modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D – 1 558 000 zł,
 • Gaworzyce – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grabik, Śrem, Korytów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach – 9 025 000 zł, rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gaworzyce poprzez budowę ścieżek rowerowych – 1 440 000 zł,
 • Głogów – budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej 273 (C-E 59 – I etap) – 5 000 000 zł,
 • Głogów – gmina – budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – 9 878 850 zł,
 • Grębocice – budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice – 10 200 000 zł,
 • Jerzmanowa – przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 5 700 000 zł, przebudowa ul. Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych na cieku Sępolna w miejscowości Jaczów – 3 800 000 zł,
 • Kotla – budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla – 3 000 000 zł, przebudowa obiektów użyteczności publicznej – 7 000 000 zł,
 • Krotoszyce – przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krotoszyce – 5 700 000 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Krotoszyce – 4 477 500 zł,
 • Kunice – przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe – 6 092 350 zł, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w rejonie ul. Rolniczej, Legnickiej i Działkowej w miejscowości Kunice – 2 161 235,19 zł,
 • Legnica – przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – 4 999 242,44 zł, zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego – 23 750 000 zł,
 • Legnickie Pole – budowa budynku sportowo-rekreacyjnego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w gminie Legnickie Pole – 4 950 000 zł,
 • Lubin – gmina – budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Chróstnik – 2 550 000 zł, przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin – 4 750 000 zł, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora – 3 800 000 zł,
 • Lubin – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta – 30 000 000 zł, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie – 5 000 000 zł,
 • Miłkowice – budowa przedszkola w Miłkowicach – 4 250 000 zł,
 • Pęcław – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice – 5 535 438,72 zł, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęcław i Białołęka – 2 677 425,82 zł,
 • Polkowice – modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja (przebudowa basenów zewnętrznych) – 18 000 000 zł,
 • Prochowice – przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach – 2 615 000 zł, przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej – 3 801 800 zł,
 • Przemków – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie – 9 480 206,48 zł, rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka – 1 497 812,50 zł,
 • Radwanice – kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice – 9 964 588 zł,
 • Rudna – budowa drogi w m. Koźlice – 1 172 110 zł, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – 1 966 500 zł, poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna (etap I) – 6 840 000 zł,
 • Ruja – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Lasowice wraz z odcinkiem tranzytowym do miejscowości Ruja – 3 470 000 zł, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie – 1 630 000 zł, remont drogi gminnej Lasowice – Wągrodno – 1 900 000 zł,
 • Ścinawa – budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej – 8 550 000 zł,
 • Żukowice – modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Żukowice – 9 880 000 zł.
POWIATY:
 • Głogowski – przebudowa infrastruktury dróg powiatowych na terenie gmin: Żukowice oraz Kotla – 7 600 000 zł,
 • Legnicki – przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533 m. – 9 853 315 zł, rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D – 5 816 220 zł,
 • Lubiński – poprawa warunków nauczania w szkołach przy ul. Szpakowej 1 oraz Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie – 10 000 000 zł, przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka – 5 225 000 zł,
 • Polkowicki – modernizacja dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku Rowerowego – 14 202 500 zł.

Dofinansowanie otrzymał ponadto Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dwa projekty:

 • budowa PSZOK w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków – 3 420 000 zł,
 • modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych – 8 740 000 zł.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej z główną nagrodą w prestiżowym konkursie

Poprzedni artykuł

Wielki sukces lubinianina Piotra Wojtyczki. Został prezesem WSSE INVEST-PARK

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like