Myślisz o studiach związanych z odnawialnymi źródłami energii? Studia, na kierunku Energetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.

Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju oraz problematykę ekologicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Absolwent kierunku Energetyka jest w szczególności przygotowany do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne, a także w przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników energii,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i auditingiem energetycznym,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (komórkach organizacyjnych zajmujących się planowaniem energetycznym).

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
 • inżynierowie nadzoru eksploatacyjnego i inżynierowie energetycy w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Nasze atuty:

 • wysoko rozwinięty przemysł oraz ścisła współpraca z pracodawcami ułatwia odbywanie praktyk oraz realizację projektów inżynierskich. Studenci realizują praktyki w wymiarze po 320 godz. w semestrach 4, 6 oraz 7,
 • w planie studiów uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty inżynierskie realizowane przez studentów na rzecz zakładów pracy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu,
 • studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerzy

 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej
 • Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności:

 • eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
 • energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią

„Przydomowy ogródek” – ozdobne roślinki to nie były…

Previous article

Od soboty nowe połączenia – Koleje Dolnośląskie odpowiadają na oczekiwania podróżnych

Next article

Comments

Leave a reply

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like