„Solidarność, Wolność, Wspólnota” to hasła wiodące kolejnego Forum Ekonomicznego, które w tym roku odbywa się Karpaczu. Wizyta Swiatłany Cichanouskiej i wybór Daniela Obajtka na Człowieka Roku zdominowały relacje medialne o tym prestiżowym i zarazem budującym wiele istotnych relacji spotkaniu ludzi polityki, biznesu i samorządu.

Nie (jak dotychczas) w Krynicy Zdroju, ale ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne, w Karpaczu trwa Forum Ekonomiczne 2020 – dzisiaj zakończenie obrad. Przedstawicie kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej corocznie spotykają się dzięki tej inicjatywie od 1992 r. Do tematu, który od lat jest kanwą obrad na forum, czyli gospodarki, tym razem doszły: walka ze skutkami pandemii oraz sytuacja na Białorusi. Honorowym gościem uroczej miejscowości na południu Dolnego Śląska była liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, która wcześniej w Warszawie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, wygłosiła wykład na Uniwersytecie Warszawskim i odebrała z rąk szefa rządu klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w stolicy Polski.

W Karpaczu z jej strony, także nie zabrakło wzruszających słów. Prosimy każdy kraj, w tym Rosję, o uszanowanie naszej suwerenności. Nie chodzi o Rosję, nie chodzi o Europę, tu chodzi o nasz kraj. Chodzi o pragnienie narodu białoruskiego, by zbudować nowy kraj, w którym można żyć. Ten naród chce sam decydować o swoim rozwoju, chcemy mieć przyjazne relacje ze wszystkimi sąsiadami. Prosimy każdy kraj, podkreślam, aby w tym momencie pozwolono nam zająć się naszymi problemami, chcemy je samodzielnie rozwiązać – apelowała Swiatłana Cichanouska.

Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020 wybrało prezesa PKN Orlen. Daniel Obajtek w swoim przemówieniu mówił o metamorfozie spółki, która zmierzać w kierunku osiągnięcia neutralności emisyjnej do roku 2050. Polska spółka jest pierwszym koncernem paliwowo-energetycznym w Europie Środkowej, który złożył opinii publicznej taką deklaracje. Zdaniem szefa Orlenu ma to się stać między innymi po zainwestowaniu 25 mld zł do 2030 r. Pieniądze te zostaną przeznaczone w inwestycje jak np. morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie i w branżę związaną z biopaliwami.

Pozytywnie o wynikach polskiej gospodarki na tle krajów zachodnich wypowiadali się eksperci. Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa spadek PKB może być mniejszy niż zakładano, a sytuacja w gospodarce stabilizuje się. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że dane z rynku pracy budzą umiarkowany optymizm. Polska jest krajem z jedną z najniższych stóp bezrobocia w Europie. Rok zakończymy z bezrobociem na poziomie 7-8% – przewiduje w oparciu o badaniu Eurostatu.

Najważniejszym dokumentem zaprezentowanym na Forum Ekonomicznym w Karpaczu będzie „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”. Tegoroczna, trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy odnieśli się również do wpływu pandemii COVID-19 na procesy analizowane w dokumencie. Raport to najpełniejsze opracowanie o stanie gospodarki i Polski w 2020 r.

Materiał przygotowali eksperci wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zostanie ogłoszony na najważniejszej konferencji polityczno-gospodarczo-społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej, jaką jest Forum Ekonomiczne. Adresatami dokumentu są liderzy biznesu i decydentów administracji publicznej. Mówiąc o raporcie rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak powiedział: Naukowcy z SGH od początku pandemii badają jej skutki i przygotowują scenariusze wychodzenia z trudnej sytuacji. Interesują nas nie tylko zmiany łańcuchów dostaw, produkcji, fluktuacje konsumpcji, ale też wzrost obciążeń budżetowych, przepływy kapitałowe, dodatkowa presja na krajowe i międzynarodowe finanse. Analizujemy i opisujemy przyspieszoną cyfryzację, szybkie zmiany na rynku pracy oraz w edukacji, a także próbujemy zdefiniować tzw. nową normalność.

Dariusz Nowakowski

Foto: PAP

Seryjnie naruszał prawo – musi stanąć przed sądem

Poprzedni artykuł

Zginął górnik – wstrząs w ZG Rudna

Następny artykuł

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like