Fot. MKDNiS

Rada Ministrów 21 września przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Nowelizacja ustawy konieczna jest, ponieważ rząd chce wprowadzić możliwość przyznania dodatkowych stypendiów sportowych, m.in. dla młodych i zdolnych zawodników.

 

Wprowadzona zostanie możliwość przyznania członkom kadry narodowej, zawodnikom i trenerom stypendium sportowego, w maksymalnej wysokości do 2-krotności podstawy, czyli 4600 zł miesięcznie.

Stypendium będą mogli otrzymać:

– najbardziej uzdolnieni członkowie kadry narodowej w wieku 16–17 lat, co zapewni im dodatkową pomoc materialną, obok dotychczasowych stypendiów, w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także na polu pozasportowym – aby umożliwić im łączenie kariery sportowej z nauką;

– najbardziej perspektywiczni członkowie kadry narodowej w wieku 18–23 lata, co zapewni im dodatkową pomoc materialną, obok dotychczasowych stypendiów, w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także na polu pozasportowym – aby umożliwić im łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia;

– zawodnicy, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia;

– trenerzy, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego.

Ponadto dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie  Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, obok polskiego związku sportowego, będzie mógł wskazać perspektywicznych członków kadry narodowej, którzy rokują nadzieje na uzyskanie wysokich wyników sportowych w przyszłości, a tym samym zasługują na dodatkowe wsparcie stypendialne.

Reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) zostaną objęci świadczeniem, tzw. „emeryturą olimpijską.

Wzrośnie również  wysokość stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich: świadczenie, tzw. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812 zł, tj. do 3657 zł, maksymalna wysokość stypendium specjalnego wzrośnie o 1150 zł, tj. do 4600 zł.

 

Legnica: Już dziś o 17.00 wernisaż wystawy obrazów Edwarda Mirowskiego

Poprzedni artykuł

W Dusznikach-Zdroju powstaje ósmy ośrodek przygotowań olimpijskich

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like