Województwo dolnośląskie będzie głównym beneficjentem opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej mechanizmu sefty net, którego zadaniem jest zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z niższej perspektywy budżetowej na lata 2021 – 2027.

Środki dla naszego regionu dzięki skutecznym rozwiązaniom krajowym, jeszcze przed negocjacjami kontraktu programowego wyniosą ponad miliard euro. Podczas dzisiejszego briefingu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Michał Dworczyk poinformował, że konsekwencją dynamicznego rozwoju regionu Dolnego Śląska jest fakt, iż został on sklasyfikowany przez Komisję Europejską jako region w okresie przejściowym. Oznacza to mniejszą alokację środków dla województwa, które na przestrzeni ostatnich lat stało się liderem rozwoju gospodarczego. Przebieg konferencji udostępnialiśmy na żywo w serwisie społecznościowym naszego portalu.

Wstępna alokacja środków w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego wyniosła 870 mln euro. Razem z ministrem Waldemarem Budą chcielibyśmy przekazać dobre informacje – kwota podstawowa zostanie uzupełniona o 143 mln euro, w konsekwencji czego suma środków dla naszego regionu wyniesie ponad miliard euro.

Naszą ambicją jest wynegocjowanie kwoty powyżej 2,2 mld euro na lata 2021 – 2027. Dolny Śląsk ma do zrealizowania jeszcze wiele bardzo potrzebnych inwestycjipodkreślał minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  • Uczestniczący w spotkaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, który przekazał, że budżet województwa zasilony zostanie dodatkowo kwotą minimum 556 mln euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten dedykowany jest przede wszystkim subregionowi wałbrzyskiemu i stanowi swego rodzaju rekompensatę za zlikwidowany w latach ’90 przemysł wydobywczy.
  • Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko wśród flagowych przedsięwzięć i inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącej perspektywy budżetowej wymienił: zakup 20 nowych, elektrycznych pociągów dla Kolei Dolnośląskich, modernizację dróg wojewódzkich, rewitalizację linii kolejowych, budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i oddziału pediatrycznego w Wałbrzychu oraz wsparcie dolnośląskich spółek uzdrowiskowych.
  • Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podziękował wicemarszałkom województwa dolnośląskiego oraz dolnośląskim parlamentarzystom za podejmowanie działań, mających na celu dalszy rozwój naszego regionu. Chcę podziękować, zarówno panom Marszałkom, jak i naszym parlamentarzystom za bardzo dobrą współpracę, której pozytywne skutki możemy zobaczyć nie tylko już dzisiaj, ale także w przyszłości.

Na poniższych infografikach prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące Planu dla Dolnego Śląska.

W konferencji udział wzięli także dolnośląscy posłowie na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka i Marcin Gwóźdź, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Przeprosiny z Lubina do Płocka – sfaulowany zawodnik wyłączony z gry na dwa miesiące

Poprzedni artykuł

Lepsze zaopatrzenie w wodę

Następny artykuł

You may also like