Pierwszy kwartał tego roku, mimo globalnego kryzysu epidemicznego, dla Grupy Kapitałowej KGHM zakończył się wysokim zyskiem netto. Wyniósł on 690 mln zł. Utrzymanie produkcji, dobrego poziomu sprzedaży i wyniku EBITDA oraz utrzymane na optymalnym poziomie koszty – to oznaki mobilizacji wszystkich pracowników i sprawnego całym miedziowym gigantem.

Wynik netto Grupy KGHM w kwocie 690 mln zł jest nawet wyższy o 25% rok do roku – jak informują służby prasowe spółki.  Jeśli wziąć pod. uwagę niższe o 3% przychody wynikające z presji cenowej w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. to mamy do czynienia z bardzo korzystnym trendem w nader niekorzystnych warunkach rynkowych. Trzeba dodać, że wzrost wyniku netto wspierany był również pozytywnym efektem różnic kursowych.

Osiągnęliśmy tak dobre wyniki, mimo, że od początku marca 2020 cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Ostatni kwartał pokazał, że potrafimy działać w niestabilnej sytuacji rynkowej. Mimo epidemii działamy sprawnie, realizujemy plany produkcyjne, sprzedażowe i inwestycyjne. A to wszystko przy restrykcyjnym dbaniu o zdrowie pracowników i prowadzeniu szeroko zakrojonego programu pomocy dla regionu i całej Polski – ocenia wynik prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński.

KGHM osiągnął dobre wyniki, pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych – ceny miedzi na świecie spadły o 9,3%, choć nieco pomógł wzrost cen srebra o 8,5% i umocnienie się dolara. Średnia cena miedzi w PLN ukształtowała się jednak na poziomie 6,3% niższym niż w I kwartale 2019 r. Trzeba powiedzieć uczciwie – makroekonomia nam nie sprzyja. Pandemia nasiliła wcześniejsze trendy makroekonomiczne – niższą cenę miedzi. Jestem przekonany, że skuteczne zarządzanie w tak wyjątkowej sytuacji to po pierwsze umiejętność dialogu, słuchania wielu grup i stron oraz odnajdywania się w masie istotnych informacji. Z drugiej strony potrafimy podejmować przemyślane, odważne decyzje – zwraca uwagę prezes zarządu KGHM.

Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami. W pierwszym kwartale 2020 roku kontynuowano prace w ramach kluczowych projektów inwestycyjnych w obszarze górnictwa i hutnictwa.

  • W obszarze górnictwa realizowano głównie zadania inwestycyjne związane z gospodarką odpadami poflotacyjnymi – rozbudowa Kwatery Południowej postępuje zgodnie z planem.
  • Rozpoczęto zabudowę Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Stan zaawansowania prac szacuje się na 67%
  • Kontynuowane jest głębienie szybu GG-1, który jest wydrążony do poziomu 1129,2 m. Trwają także przygotowania do rozpoczęcia budowy szybu GG-2.
  • W obszarze hutnictwa kontynuowany jest program BATas związany z emisja arsenu przez huty. Obecnie prowadzonych jest 14 projektów – 9 w Hucie Miedzi Głogów i 5 w Hucie Miedzi Legnica.
  • Realizowano inwestycje odtworzeniowe w zakresie znaczących remontów urządzeń i instalacji głównego ciągu technologicznego. Kontynuowane są zakupy komponentów w związku z planowanym postojem HM Głogów I.
  • W pierwszym kwartale rozpoczęto również procesy uruchamiania inwestycyjnej Fazy Przygotowawczej nowych projektów rozwojowych w ramach Programów Strategicznych: budowy Elektrowni Fotowoltaicznej w ramach Programu Rozwoju Energetyki; Programu Huta Hybrydowa w HM Legnica; budowy linii produkcyjnej w ramach Intensyfikacji Produkcji Miedzi Beztlenowej w HM Cedynia.

Nie zwalniamy tempa. Nasza strategia sprawdza się również w czasie niespotykanej dotąd skali niepewności na świecie. Niewątpliwie pomaga nam nasza umiejętność poruszania się w globalnej, niestabilnej gospodarce – mówi podsumowuje inwestycyjny aspekt działalności KGHM prezes zarządu Marcin Chludziński.

W związku z nadal rozprzestrzeniającą się na świecie epidemią COVID-19 KGHM na bieżąco monitoruje globalną sytuację gospodarczą pod kątem potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia działań neutralizujących.

  • Obecnie nie wystąpiły znaczące zakłócenia w ciągłości działania Grupy Kapitałowej z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników.
  • Nie odnotowano również, w związku z epidemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego KGHM Polska Miedź S.A. oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych.
  • Grupa podejmuje szereg działań profilaktycznych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród załogi, m.in. prowadzona jest regularna dezynfekcja i ozonowanie miejsc wspólnych oraz autobusów, mierzona jest temperatura, zmniejszono liczbę osób transportowanych w autobusach pracowniczych i klatkach zjeżdżających na dół kopalni.

13 maja Spółka opublikowała także Zintegrowany Raport KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok. Publikacja zawiera wyniki finansowe i niefinansowe jakie Spółka osiągnęła w okresie raportowania (1.01.-31.12.2019).

Gdzie jest najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce? W Legnicy!

Previous article

Wychodzimy z domu – w gminie Żukowice jest gdzie się ruszać

Next article

Comments

Leave a reply

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like