Kończy się remont pałacu w Suchej Górnej. Podczas prac nie obyło się bez niespodzianek, które sprawiły, że niektóre plany trzeba zweryfikować.

W pałacu odkryto przepiękne freski. Zgodnie z zaleceniem konserwatora zostały odnowione, zmieniając całkowicie charakter sali, która pierwotnie była planowana jako pomieszczenie dla przedszkolaków. A takiej funkcji, jak wynika z zaleceń konserwatorskich, nie powinno ono pełnić – mówi zastępca burmistrza ds. społecznych Ewa Kowalik.

W opinii legnickiej delegatury wojewódzkiego konserwatora zabytków czytamy, m.in., że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel zabytku powinien zapewnić warunki do korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości (…). W związku z powyższym zalecam przywrócenie historycznej funkcji reprezentacyjnej pomieszczeń po prawej stronie parteru i przeniesienie funkcji przedszkolnej do innych pomieszczeń budynku pałacu. Takich niestety, w zabytkowej budowli nie ma.

Przypomnijmy, że obecnie w Suchej Górnej istnieje punkt przedszkolny. Ze względu na konieczność weryfikacji planów zagospodarowania pałacu, istnieje możliwość, by gmina dokonała jego modernizacji, by stworzyć tam miejsce bardziej przyjazne i dostępne dla większego grona maluchów. O planach dotyczących pałacu i modernizacji obecnego punktu przedszkolnego władze gminy rozmawiały w tym tygodniu z przedstawicielem rady sołeckiej Suchej Górnej, a na początku lutego zorganizowane zostaną w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Indeksy giełdowe coraz bardziej „zielone”

Poprzedni artykuł

Złodziej na torach – pijany na drodze

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like