Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 15 publicznych uczelni zawodowych do których trafi łącznie 15 mln zł z programu Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. Każda z uczelni otrzyma po 1 milion złotych. W tym gronie, znalazły się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Warto zaznaczyć, że już po raz drugi raz legnicka uczelnia stała się beneficjentem rządowej subwencji. PWSZ jest jedną z dwóch publicznych uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku, które taką dotację otrzymają. Wyniki tegorocznej, drugiej edycji projektu, ogłosił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Uroczystość odbyła się w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim polskich studentów – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zwrócił też uwagę na fakt, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami konkretnego regionalnego rynku pracy.

Chcąc docenić osiągnięcia tych uczelni już po raz drugi przeprowadzamy konkurs na tzw. Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości. W oparciu o bardzo szczegółowe dane wyłaniamy 15 uczelni, które najlepiej kształcą pod kątem potrzeb rynku pracy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Premia finansowa jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów. W tym roku siedem uczelni znalazło się w gronie nagrodzonych po raz pierwszy. Nagroda jest niebagatelna – to 1 milion zł. Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa – zaakcentował minister nauki.

  • Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów.

Ludzie to mają pomysły – on holował ją… na lince

Poprzedni artykuł

Nowoczesne kształcenie dla przemysłu 4.0. – umowa Uczelni Jana Wyżykowskiego i Bosch Rexroth

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: