Fot. sejm.gov.pl

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz pogłębiającym się kryzysem energetycznym, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstaje projekt ustawy gwarantującej pomoc dla osób najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym w obliczu zbliżającej się zimy.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację posłanki Krystyny Skowrońskiej z dnia 15 października 2021, jednym z najważniejszych założeń projektu ustawy jest podwyższenie wysokości dodatku energetycznego oraz zwiększenie liczby jego odbiorców. Odbiorca wrażliwy zdefiniowany będzie jako osoba, której dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym lub 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Szacuje się, że pomoc obejmie około 2,63 mln gospodarstw domowych.

Wprowadzone regulacje pozwolą pokryć nawet 50% wysokości rachunku z energię elektryczną. Stawki dodatków energetycznych mają wynosić od ok. 27 do 73 zł za miesiąc, w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. W 2022 roku na nowe dodatki energetyczne przewidziano zostało ok, 1,5 mld zł.

Oprócz tego, przewidziane są również formy wsparcia niefinansowego, takie jak zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej w miesiącach zimowych odbiorcom zalegającym z płatnościami. Dodatkowo, przed wstrzymaniem dostaw energii chronione będą osoby wymagające wentylacji mechanicznej, które są objęte opieką długoterminową w warunkach domowych. Kolejnym rozwiązaniem zawartym w projekcie ma być zagwarantowanie możliwości zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych do sprzedawcy wyżej wymienionych. W sytuacji zaległości z płatnościami możliwe będzie zawarcie umowy obejmującej odroczenie terminu płatności, rozłożeniu ich na raty lub umorzeniu czy odstąpieniu od odsetek za opóźnienia.

Rozwiązania przewidziane w ustawie mają wejść w życie po 14 dniach od jej publikacji. Jak podkreśla Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, potrzebne jest szybkie procedowanie projektu oraz wejście w życie proponowanych rozwiązań. Więcej informacji na temat terminów będzie można udzielić dopiero kiedy projekt ustawy ujrzy światło dzienne.

Głogów: Akcja Zima 2021. Policja apeluje, by nie zapominać o bezdomnych

Poprzedni artykuł

Utrudnienia w ruchu – Remont drogi powiatowej na odcinku Polkowice – Trzebcz

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like