Fot. W.Petera

Rozpoczął się nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’, którego celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Budżet programu to 150 mln zł w 2022 r. z Funduszu Solidarnościowego. Program zakłada dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedzieliśmy się , że oprócz wynagrodzenia asystentów, środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem gminy/powiatu.

Wsparcie z programu przeznaczone jest dla  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

– W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją –  informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystencji.

Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków na środki finansowe pod względem formalnym, merytorycznym oraz pod względem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do zatwierdzenia.

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października 2021 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 8 listopada 2021 r.

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

To, co najlepsze wśród nas – zaproszenie na Koncert Papieski

Poprzedni artykuł

30 milionów złotych dodatkowo na Centra Opiekuńczo – Mieszkalne

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like