Ministerstwo Klimatu planuje stworzenie 300 obszarów autonomicznych energetycznie. Modelem rozwiązań ma być Klaster Zgorzelecki.  

Fotowoltaika, jest wskazana w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030, jako jedna z technologii kluczowych dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok, a jej dynamiczny rozwój stanowi jeden z projektów strategicznych projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Rozwój PV jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym zapewniającym dywersyfikację krajowej struktury źródeł wytwarzania energii i znacząco przyczyni się do osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Przemysł fotowoltaiczny jest częścią tzw. „zwycięskiego trio przyszłości” czyli pomp ciepła, ładowarek samochodowych oraz energetyki rozproszonej – mówił podczas uroczystości minister klimatu Michał Kurtyka

Dla uzyskania optymalnych rezultatów, konieczna jest współpraca trójstronna: rządu, obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedstawicieli łańcucha dostaw branży PV. Szczególnie ważny jest rozwój polskich producentów kluczowych urządzeń i komponentów (ogniw, modułów, konstrukcji wsporczych, komponentów elektrycznych) oraz podmiotów zaangażowanych w działania umożliwiające przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji w branży PV.

Wszyscy sygnatariusze zgodzili się, że zachodzi konieczność stworzenia platformy dialogu w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, oraz wypracowania porozumienia interesariuszy branży PV.

Powstać ma 300 okręgów autonomicznych energetycznie, opartych na formule klastrowej. Za modelowe w skali kraju uznać należy reguły przyjęte w ramach Klastra Zgorzeleckiego. Przy powstawaniu wspomnianych okręgów i klastrów energii Ministerstwo Klimatu będzie współpracować z Krajową Izbą Klastrów Energii – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

PV wpisuje się w wytyczne Sprawiedliwej Transformacji, która nie tylko zapewni ochronę środowiska naturalnego, ale również w dużym stopniu będzie stanowić narzędzie przeciwdziałania negatywnemu wpływowi deindustrializacji na społeczeństwo terenów pogórniczych. Ten ostatni aspekt jest niezwykle istotny dla obszaru Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Turowa.

W Warszawie podpisano w ubiegłym tygodniu list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej. Jedynym sygnatariuszem, reprezentującym Dolny Śląsk był prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii oraz Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych. Poza Krajową Izbą Klastrów Energii, byli to m.in. prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki Ewa Magiera, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej Tomasz Sęk, prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Andrzej Radecki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej Łukasz Zagórski, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki Janusz Majchrowicz oraz prezes zarządu Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV Pan Bogdan Szymański.

Kradli rano i w nocy – obaj za dnia trafili za kratki

Poprzedni artykuł

Dolnoślązacy płacą bonami za wakacje – „waluta” ważna do marca 2022 roku

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like