Od 15 stycznia br. wnioskować o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą m.in. twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę czy wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz czy architektury krajobrazu, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z tarczą 6.0 prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. O pieniądze mogą wnioskować twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów – informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis. Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba to zrobić najpóźniej ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie warunki należy spełnić?

  • Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.
  • Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.).
  • Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu czy lutym 2021 r. kwoty 15 506,79 zł).
  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

KGHM na rzecz dzieci z domów dziecka w Zagłębiu Miedziowym – załoga koncernu licznie włączyła się w akcję

Poprzedni artykuł

Legnica nadal w akcji „zrywania z plastikiem” – butelkomat sprawdził się

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like