Po roku przerwy spowodowanej epidemią COVID-19 władze samorządowe Głogowa powracają z budżetem obywatelskim. Jeżeli chcesz zmienić rzeczywistość wokół siebie, jeżeli widzisz, że Głogów potrzebuje nowych, ciekawych rozwiązań, po prostu zrób TO. Zgłoś swój wniosek do budżetu obywatelskiego, a później zaproś rodzinę, przyjaciół i znajomych, aby zagłosowali za Twoim projektem.

Na początek
Użyj formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl. i opisz swój projekt. Zaproś 10 osób do poparcia swojego projektu. Formularz można pobrać również w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, Galerii Glogovia i miejskich bibliotekach.

Projekt Twój musi:
– być w zgodności z prawem,
– należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
– być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
– być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
– być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
– być możliwy do wykonania pod względem technicznym,
– powinien uwzględniać – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie.

Pamiętaj, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są:
– zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
– zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
– zadania mające charakter komercyjny.

Zauważ, że:
– wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 złotych brutto,
– wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 złotych brutto.

Gdzie przynieść/przesłać wypełniony formularz?
Przynieś do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Głogowie lub prześlij na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Pamiętaj o terminie: 01 lipca-31 sierpnia.

Wiedz, że:
Głosowanie przeprowadzone będzie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza lub w formie papierowej w wybranych miejscach. Każdemu głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w jednym okręgu konsultacyjnym oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.
Wygrywają projekty, które otrzymają najwięcej głosów.

Ważne daty:
01 lipca – 31 sierpnia – zgłaszasz projekty,
02 lipca – 30 września – następuje ich weryfikacja ,
01 – 15 października – ogłoszona zostanie baza projektów dopuszczonych do głosowania,
02 – 26 listopada – głosujesz wspólnie z mieszkańcami,
Do 17 grudnia ogłoszona zostanie lista wybranych projektów na stronie www.obywatel.glogow.pl.

Więcej informacji znajdziesz od dnia 1 czerwca na www.obywatel.glogow.pl
Wygrywają projekty, które otrzymają najwięcej głosów.

Świeże antycovidowe pieniądze dla firm – Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1,4 mld zł dla sektora MŚP

Poprzedni artykuł

W trosce o większe bezpieczeństwo pieszych na drogach – Od 1 czerwca zmiany w przepisach ruchu drogowego

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like