Zakup tabletów w żaden sposób nie był uzgadniany czy konsultowany z radnymi z naszego klubu. Uważam, że sesję zdalną można było zorganizować wykorzystując prywatny sprzęt radnych, nie ponosząc tym samym dodatkowych kosztów – uważa radny miasta Głogowa Mariusz Kędziora reprezentujący klub Prawa i Sprawiedliwości. Tablety jednak już są w głogowskim ratuszu i w najbliższym czasie trafią do rąk wszystkich rajców.

Zdaniem radnego Mariusza Kędziory sesje można przeprowadzać zdalnie przy użyciu prywatnego sprzętu samorządowców lub w ratuszu przy zachowaniu odpowiednich odległości i środków ostrożności. Tę samą opinię wyraża radny Norbert Penza, który jest gotów do zainstalowania odpowiedniego oprogramowania na prywatnym sprzęcie. Samorządowiec deklaruje nawet, że przypadający mu tablet jest gotów odstąpić potrzebującemu uczniowi w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem w szkołach.

Urząd Miejski zakupił jednak 24 tablety, które wg rzeczniczki prezydenta Głogowa w czasie pandemii – zgodnie z zaleceniami wojewody z końca marca, a potem specustawy rządowej – dają radnym możliwość świadczenia obowiązku pracy wobec mieszkańców. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej wystosował interpelację do prezydenta w tej sprawie treści

Zainstalowana na kupionych radnym tabletach aplikacja „e-sesja” pozwala na przeprowadzenie sesji z dowolnego miejsca pod warunkiem dostępu do Internetu. Każdemu radnemu zostanie użyczony tablet wraz z skonfigurowanym oprogramowaniem. Nie będzie dozwolone instalowanie innego oprogramowania ani korzystanie z tabletu do celów prywatnych. Szczegóły będą określone w umowie, jaką ratusz zawrzeć chce z każdym z radnych.

Jan Chitro – inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Głogowie uważa, że radni nie powinni głosować na prywatnym sprzęcie! Urzędnik podnosi przy tym kwestie, że nie wiadomo kto z niego korzysta oraz czy są zabezpieczone antywirusowo. Akcentuje też problem poufności informacji transferowanych w sieci. Zapewnia też radnych, że oprogramowanie jest intuicyjne i nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności informatycznych. Zapowiada też organizację zdalnego szkolenia dla członków Rady Miejskiej.

Zakup tabletów kosztował 18.228,60 zł, a oprogramowanie jest darmowe do końca czerwca. Po epidemii planuje się, że na tablety użyczone radnym będą przesyłane dokumenty na sesje, co dodatkowo pozwoli na zaoszczędzenie papieru.

Warto przypomnieć, że od początku obecnej kadencji samorządów obowiązkowy jest publiczny dostęp do transmisji posiedzeń rad gmin, powiatów i sejmików oraz do wyników głosowań. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób mieszkańcy Głogowa oraz innych samorządów przechodzących na tryb zdalnych posiedzeń komisji i rad, będą wypełniać obowiązek relacjonowania posiedzeń online.

Rozbójnik, ścigany listem gończym i złodziej samochodowy – wszyscy zobaczyli więzienne kratki

Poprzedni artykuł

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – można już teraz sięgać po pomoc regionalną [VIDEO]

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: