Stan pasieki, wyposażenie, stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej czy zwalczanie chorób pszczelich to część kryteriów, według których oceniane będą kandydatki na wzorową pasiekę 2021. 20 maja, czyli w Światowy Dzień Pszczół gmina ogłasza rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu.

– Naszeprzedsięwzięcie ma na celu między innymi wspieranie rolnictwa ekologicznego poprzez zwiększenie udziału pszczół w zapylaniu roślin oraz zwiększenie pozyskiwania produktów pszczelich takich jak: miód, wosk, pyłek kwiatowy i propolis – mówi Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dyrektor wydziału ochrony środowiska i obszarów wiejskich. 

Pozostałe cele konkursu to ochrona pszczół przed wytruciem podczas stosowania chemicznych zabiegów ochrony roślin w rolnictwie i leśnictwie, zwiększenie stanu pogłowia pszczół na terenie gminy Polkowice oraz poprawienie stanu zdrowotności i higieny oraz estetyki istniejących pasiek.

Do konkursu można zgłosić się w dwóch kategoriach: do 30 rodzin pszczelich oraz powyżej 30 rodzin pszczelich. Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, przy ul. Rynek 1. 

– W konkursie może wziąć udział pszczelarz zamieszkały na terenie gminy Polkowice, który spełni dodatkowe warunki wymienione w regulaminie, jak przynależność do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Polkowicach czy posiadanie ewidencyjnego numeru weterynaryjnego – wymienia dyrektor Kalus-Chiżyńska. – Wszystkie kryteria udziału, jak i oceny kandydatów dostępne są w regulaminie konkursu, który został opublikowany w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 czerwca. Następnie, powołana przez burmistrza Polkowic, komisja konkursowa obejrzy i oceni wszystkie zgłoszone pasieki w terminie 22.06-02.07. 

Jest, o co walczyć, bo do wygrania są nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. Pula nagród to sześć tysięcy złotych. 

– Konkurs na wzorową pasiekę ma w Polkowicach długą tradycję i piękne przesłanie. Wiemy, że pszczoły są niezwykle pożyteczne. Wiemy też, że ich populacja jest zagrożona. Dlatego warto wspierać każdą inicjatywę, która promuje ekologiczne rolnictwo, a przez to ochronę pszczół – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

– Pamiętajmy, że istnieją naukowe dowody na to, że od czasu gdy wyginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości zostanie jeszcze zaledwie pięć lat życia – dodaje. 

Konkurs na „Wzorową pasiekę gminy Polkowice” jest organizowany od 2012 roku. Jego organizatorem jest burmistrz Polkowic przy współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Polkowicach. Szczegółowych informacji udziela wydział ochrony środowiska i obszarów wiejskich, pod numerem telefonu: 76 724 97 14.

Wydłużony termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Poprzedni artykuł

Łowcy Super Promo wyszukują i kupują bilety w atrakcyjnych cenach – PKP Intercity dostępne w promocyjnych cenach

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like