Dziś tj. 9 czerwca, w sali konferencyjnej urzędu gminy Polkowice , w kamienicy przy ulicy Górnej 2 (pok. 204), w godzinach od 7.30 do 15.30 ma miejsce dyżur eksperta, który odpowie na wszelkie pytania mieszkańców gminy związane z naborem wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ”.

Temu poświęcona też będzie prelekcja online na kanale YouTube, którą zaplanowano na piątek, 11 czerwca.

– Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne – informuje Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.

Z naboru wyłączone są wnioski dotyczące zasobów komunalnych oraz tych należących do TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowej.

Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację np. pomp ciepła albo kotłów spalających biomasę czy ewentualnie paliwa gazowe. Nie dotyczy to użytkowanych kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę.

Maksymalne wsparcie sięga 85 procent wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych. Wnioski można jeszcze składać do 15 czerwca, do godz. 12.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji. Projekt realizuje wspólnie osiem gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice, przy czym gmina Polkowice jest liderem programu.

Powiatowe serce dla Szymonka

Poprzedni artykuł

Nie daj sobie ukraść pieniędzy z Konta – UOKiK ostrzega

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like