Fot. W.Petera

Dziś w Polsce praktycznie nie ma już większych problemów ze znalezieniem pracy. Wystarczy tylko chcieć. Wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują , że w drugim kwartale 2021 roku,  pomimo trwającej epidemii, sytuacja na rynku pracy ulega poprawie – zwiększyła się liczba oferowanych miejsc pracy oraz zmniejszyła się liczba zlikwidowanych stanowisk.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r.  o 29,6%. Natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy była większa o 75,4%. Pod koniec drugiego kwartału 2021 r. nieobsadzonych było 35,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

Jak podaje GUS w   drugim kwartale 2021 r. odnotowano o 78,0% więcej nowych miejsc pracy niż  w analogicznym okresie roku poprzedniego i o 23,9% mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r. Jednocześnie zlikwidowano o 37,5% mniej miejsc pracy niż w drugim kwartale 2020 r. i o 16,7% mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r.

W drugim kwartale 2021 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 39,2 tys. jednostek, tj. 6,1% ogólnej ich liczby. Zdecydowana większość z nich należała do sektora prywatnego (87,0%). Ponad połowa podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy należała do grupy jednostek najmniejszych, tj. o liczbie pracujących do 9 osób (54,3%).

– Łączna liczba wolnych miejsc pracy, na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynosiła 142,8 tys. Najwięcej, niemal ¼ ogółu, odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Aż 8,6 tys. z tych stanowisk to miejsca nowo utworzone – informuje GUS.

Jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały specjalistów, dla których w drugim kwartale 2021 r. było 32,2 tys. wolnych miejsc pracy. Ponadto, liczne oferty pracy skierowane były do robotników przemysłowych i rzemieślników. Dla tej grup zawodowej oferowano 31,4 tys. wolnych miejsc pracy.

– Jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy jest wskaźnik wolnych miejsc pracy. W drugim kwartale 2021 r. wskaźnik ten w Polsce wyniósł 1,16%. Najniższą jego wartość wykazywało województwo podkarpackie – 0,39%, a najwyższą województwo opolskie – 1,52% oraz województwo małopolskie – 1,56% – podsumowuje GUS.

 

Dofinansują drogowe inwestycje

Poprzedni artykuł

Zamiast samochodu rower – Rodzinny Rajd Rowerowy w Polkowicach

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like