20 listopada to dzień znaczących wydarzeń dla praw dziecka – rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r., a także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Dla uczczenia tak ważnych wydarzeń, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy organizuje spotkanie, będące okazją do pochylenia się nad społeczno-prawnymi aspektami rozwoju i bezpieczeństwa dziecka. Będzie to III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Wydarzenie odbędzie się w 20 listopada 2020 r. w bezpiecznej formule on-line.

Tematyka poruszana podczas konferencji podzielona zostanie na panele tematyczne:

 • Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania
 • Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie
 • Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne
 • Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego
 • Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym
 • Medycyna a prawa dziecka
 • Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko
 • Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

Organizatorami konferencji są Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka. Patronem konferencji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Komitet Naukowy Konferencji działa pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko – Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Konferencja jest dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program konferencji:

 • 9:15 – Logowanie uczestników konferencji (link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)
 • 9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca – wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów
 • 10:15 – 16:00 – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)
 • 16:00 – 16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji

Tragedia na drodze – przestroga dla wszystkich kierujących

Poprzedni artykuł

Świetny występ legniczan – za nami Mistrzostwa Polski w Taekwon-do Ciechanów 2020

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like