Najpóźniej za dwa lata powstać ma rondo na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i marszałka Józefa Piłsudskiego. W głogowskim ratuszu odbyło się dzisiaj spotkanie, podczas którego zapadła kierunkowa decyzja w tej sprawie.

Wykonane na potrzeby projektu badanie natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu pokazało, że we wszystkich kierunkach przejeżdża tam ok. 31,5 tys. pojazdów na dobę. Analiza potwierdziła, że największy potok pojazdów przemieszcza się na osi północ i południe i uzyska on preferencje w organizacji ruchu na mającym powstać rondzie. Będzie też ustanowiony dodatkowy pas północ – zachód.

Omawiano również wnioski mieszkańców dotyczące m.in. skomunikowania ronda z ul. Orbitalną. Wprawdzie nie ma technicznej i prawnej możliwości połączenia drogowego, ale poprowadzone zostaną tam przejścia dla pieszych. W ramach projektu opracowywane jest również zejście i zjazd dla niepełnosprawnych do klinki okulistycznej.

Do zrealizowania inwestycji niezbędne będzie wykupienie terenów wokół skrzyżowania, stąd pozwolenie będzie wydawane według specustawy ZRID. Inwestycja powinna być zrealizowana w okresie dwóch lat. Gmina Miejska Głogów pozyskała częściowe dofinansowanie do zadania w wysokości 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wkrótce ma się odbyć kolejna konsultacja. Dotyczyć będzie budowy kolejnego ronda w ciągu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.

Zginął górnik – wstrząs w ZG Rudna

Previous article

Chorobom tarczycy można zapobiegać – program prowadzony przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych

Next article

Comments

Leave a reply

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like