Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje w III edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Jego celem jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach. Zwyciężczynie konkursu, wezmą udział w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komitet COPA-COGECA w Brukseli.

– Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony – informuje KRIR.

Pierwszy szczebel III edycji rozpoczyna się od 1 lipca 2021 roku poprzez ogłoszenie konkursu wojewódzkiego i umieszczenie na stronie internetowej/biuletynie informacyjnym Wojewódzkiej Izby Rolniczej ogłoszenia o naborze kandydatek – do dnia 15 września 2021 r. do III edycji Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce” oraz regulaminu Konkursu.

Wojewódzkie Izby Rolnicze wybierają zwyciężczynie konkursu z terenu danego województwa do dnia 15 października 2021 roku na podstawie opracowanego przez izbę regulaminu konkursu na szczeblu wojewódzkim oraz prawidłowo i w terminie złożonych zgłoszeń kandydatek do Konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Udział w Konkursie krajowym następuje na podstawie zgłoszenia Laureatek (I III miejsca) szczebla wojewódzkiego konkursu (wybranej spośród wszystkich zgłoszeń które wpłynęły do Wojewódzkiej Izby Rolniczej).

Dodatkowe terminy dla gmin zainteresowanych zachętami w programie „Czyste Powietrze”

Poprzedni artykuł

Pieniądze na wymianę kopciuchów – spotkanie informacyjne w Głogowie

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like