Jeśli w przyszłości chcesz podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR oraz czujesz powołanie do niesienia pomocy innym to…

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi studia licencjackie (studia I stopnia) na kierunku Ratownictwo medyczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).

Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy chorób wewnętrznych.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć przygotowują do podejmowania działań mających na celu diagnostykę zachorowań oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR),
 • służbach mundurowych: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
 • firmach prowadzących szkolenia i edukację z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy,
 • firmach farmaceutycznych,
 • prywatnych firmach medycznych zajmujących się m. in.: transportem medycznym, zabezpieczeniem medycznym imprez,
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Nasze atuty:

 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,
 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności ratowniczych),
 • pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
 • zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
 • absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zdrowiem publicznym,
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna).

Partnerzy:

 • szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
 • placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
 • służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja.

Tryb studiów: stacjonarny / Profil kształcenia: praktyczny / Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) / Uzyskany tytuł: licencjat

Pierwsze urodziny CCC.EU – ponad 1 500 000 zrealizowanych zamówień

Poprzedni artykuł

Żelazny Most – miejsce widoczne z kosmosu i bardzo ważne dla KGHM [VIDEO]

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: