Fot. KE

Komisja Europejska 24 listopada ogłosiła zaproszenie  do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2022r. Dzięki zwiększonemu budżetowi na przyszły rok o wartości prawie 3,9 mld euro program Erasmus+ nadal będzie oferował możliwości odbywania studiów za granicą, staży, praktyk zawodowych i wymian pracowników. Nadal wspierane będą również projekty współpracy transgranicznej w różnych obszarach kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.

 – W przyszłym roku będziemy obchodzić 35-lecie programu Erasmus+ i jego sukcesów w umożliwianiu ludziom studiowania, uczenia się i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą. Dla wszystkich uczestników udział w programie był doświadczeniem, które nie tylko zmieniło ich życie pod względem osobistym i zawodowym, ale też pozostawiło trwałe wspomnienia o tym, co oznacza życie w Unii Europejskiej. Chcemy, aby większa liczba osób miała możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+ i czerpania z niego korzyści. W 2022 r. będziemy również obchodzić Europejski Rok Młodzieży, a program Erasmus+ odegra w nim kluczową rolę – mówi Marija Gabriel, unijny komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Jak podaje KE program w dalszym ciągu będzie wspierał młodych ludzi i zachęcał ich do uczestnictwa w życiu demokratycznym, w szczególności wspierając cele Europejskiego Roku Młodzieży 2022, zapowiedzianego w orędziu o stanie Unii z września 2021 r. W 2022 r. wzmożone zostaną również główne działania w zakresie mobilności i współpracy.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o dofinansowanie z pomocą agencji krajowych programu Erasmus+ z siedzibą we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

– Całkowity budżet programu Erasmus+ w latach 2021–2027 wynosi 26,2 mld euro, który dopełnia kwota około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE. Projekty Erasmus+ w zakresie mobilności i współpracy wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, jednocześnie promując aktywną postawę obywatelską i większy udział w życiu demokratycznym. Od początku pandemii COVID-19 program ten przyczynił się do zwiększenia odporności systemów kształcenia i szkolenia. Sprzyjanie włączeniu w dalszym ciągu pozostaje główną zasadą programu, by umożliwić większej liczbie osób uczenie się i udział w międzynarodowych projektach, a także by dotrzeć do większej liczby osób o mniejszych szansach – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Niedzielski: “Restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii.”

Poprzedni artykuł

Głogów: 30 listopada w muzeum koncert Basi Stępniak-Wilk

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like