Ponad 10 miliardów złotych na najbliższych siedem lat otrzyma Dolny Śląsk w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Zgodnie z publikowanymi w serwisie video naszego portalu deklaracjami polityków rządowych i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego udział regionu w unijnym torcie budżetowym będzie większy w stosunku do kończącej się puli z lat 2014 – 2020.  

Ostateczny kształt podziału środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 przedstawiono wczoraj w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Prezentacji, w obecności samorządowców wszystkich polskich województw, dokonał wiceminister Waldemar Buda. Początkowa kwota zaproponowana dla Dolnego Śląska wynosiła 870 mln euro. Dzięki staraniom zarządu województwa oraz otwartości administracji rządowej udało się ją podwoić i ostatecznie nowy program regionalny liczy ponad 1 mld 673 mln euro. Ponadto, w ramach nowego instrumentu, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, nasz region otrzyma 556 mln euro.

W latach 2021 – 2027 Dolny Śląsk będzie dysponował kwotą 2 229 416 820 euro.

Ten wynik, przy uwarunkowaniach mniejszego budżetu Polityki Spójności w nowej perspektywie oraz przejściu naszego regionu z kategorii słabiej rozwiniętego do kategorii regionu w okresie przejściowym, jest bardzo dużym osiągnięciem. Warto również zauważyć, iż wśród województw Polski Zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) będziemy dysponować największą alokacją na program regionalny (bez FST).

Ten wynik przekłada się na znaczy wzrost wartości alokacji na mieszkańca naszego województwa. Początkowo było to 300 euro, a po negocjacjach 577 euro na mieszkańca. Jeżeli dodamy do tego alokację w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, będzie to aż 769 euro na mieszkańca. Wyprzedziliśmy pod tym względem województwo mazowieckie oraz wielkopolskie. Wdzięczność za wsparcie dla naszych starań należy się szczególnie ministrowi Michałowi Dworczykowi doskonale znającemu zróżnicowane potrzeby Dolnego Śląska – zaznacza wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Sukces negocjacyjny zarządu województwa potwierdza fakt, że województwo otrzymało największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi regionami w Polsce. Kwota ta wynosi aż 803 416 820 euro i stanowi ponad 11% rezerwy. Przedstawione przez dolnośląski samorząd argumenty, wskazujące wyzwania rozwojowe regionu, w tym duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne, a także zaproponowane sposoby ich rozwiązania, spotkały się ze zrozumieniem przedstawicieli strony rządowej.

Dzięki wynegocjowanym środkom możemy kontynuować dynamiczny rozwój regionu poprzez realizację kluczowych dla Dolnoślązaków inwestycji, związanych między innymi z ochroną zdrowia, takich jak: budowa Nowego Szpitala Onkologicznego, rozwój opieki okołoporodowej czy nowe programy profilaktyczne – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Nowy podział środków unijnych daje nam możliwość kontynuowania i planowania najważniejszych inwestycji dla Dolnoślązaków, takich jak m.in. rewitalizacje linii kolejowych, nowe pociągi, remonty dróg, a także Cyklostrada Dolnośląska i wiele innych – deklaruje członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

Samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Każde województwo będzie miało swój program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze. To nasz duży sukces. Trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk, jako region w okresie przejściowym, miał trudniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ Unia najsilniej wspiera obszary słabiej rozwinięte. Ostatecznie, dzięki naszym staraniom, będziemy mieć do dyspozycji więcej pieniędzy niż w ostatnich latach. Jestem spokojny o dalszy dynamiczny rozwój i inwestycje na Dolnym Śląsku – podsumowuje marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

Należy pamiętać, że fundusze w programach regionalnych to nie jedyne źródło finansowania inwestycji w województwach. Na kolejne lata będziemy mieć do dyspozycji środki z programów krajowych, Krajowego Planu Odbudowy, a 6 regionów może się także spodziewać środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – wśród nich jest także Dolny Śląsk.

Foto: mfipr

Nie zabierajcie podlotów

Poprzedni artykuł

Sukces KGHM na rosyjskim rynku

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like