Od kwietnia zmiany w systemie odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkanych

Od 1 kwietnia br. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego włącza do systemu odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkane, czyli nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne, ale nie zamieszkują ich mieszkańcy.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zorganizuje odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych, a więc sklepów, lokali gastronomicznych, banków, gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów produkcyjnych, urzędów, szkół, magazynów, biurowców, rodzinnych ogrodów działkowych itp., w zamian za uiszczaną opłatę zgodną ze złożoną deklaracją. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie będą musieli zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów.

Jeśli jednak dysponują umową indywidualną, chcą samodzielnie decydować o wyborze firmy odbierającej odpady komunalne i nie chcą dołączyć do związkowego systemu, powinni złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego do 10 lutego.

Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych. Umowa musi dotyczyć odbioru pięciu frakcji odpadów komunalnych z odpowiednią częstotliwością, ponieważ obowiązek segregacji pięciu frakcji odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady niesegregowane) dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości. Oświadczenie złożone bez wymaganej umowy będzie nieskuteczne. Ponadto nieruchomości poza związkowym systemem będą poddawane cyklicznej kontroli posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłaty za wykonane usługi.

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy chcą dołączyć do systemu ZGZM muszą wypełnić deklarację o wysokości opłaty (dostępna na www.zgzm.pl) i dostarczyć ją do 15 lutego do biura ZGZM. Jest to ważne, ponieważ ci właściciele, którzy nie złożą deklaracji naliczania opłaty w wymaganym terminie będą obligatoryjnie włączani do systemu odbioru odpadów organizowanego przez związek według z góry narzuconych stawek, co może powodować wyższe opłaty niż wynikałoby to z deklaracji.

Więcej informacji https://zgzm.pl/nieruchomosci-niezamieszkane/ oraz pod numerami tel.: 76 840 14 66, 74 840 14 95, 74 840 14 94.

źródło: UG Polkowice, za ZGZM
Następny wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz jeszcze

Reklama

katering timcatering

Ostatnie aktualności