Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudna zostanie zrealizowane w 2020 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku – deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r.

Wyżej wymieniony wniosek – deklaracja, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do złożenia wniosku (aktualizacji), po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu. Wniosek/deklaracja (wyroby azbestowe) dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.rudna.pl w Zakładce/ Mieszkańcy/Dokumenty do pobrania.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Gminy w Rudnej, po nr telefonu 76/74 92 129/130, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
  • Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Rudna w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Urząd Gminy Rudna od dnia 17 marca 2020 r. jest zamknięty dla Interesantów.
  • W związku z powyższym wnioski można złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy na parterze. Prosimy również o wykorzystanie możliwości kontaktu drogą elektroniczną adres e-mail: sekretariat@rudna.pl .

Pomoc ZUS dla przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej” – wiadomości oficjalne

Poprzedni artykuł

Tarcza antykryzysowa COVID-19 – niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like