PolkowiceVideoTwoje miasto

Mieszkanie komunalne przydziela gmina – w zamian remontuje lokator [VIDEO]

0

Jeśli mieszkaniec chce otrzymać mieszkanie od gminy, może sam je wyremontować. Z taką propozycją wychodzi gmina Polkowice.

Nakłady poniesione na remont będą odliczane od czynszu. To rozwiązanie przyniesie korzyści zarówno polkowiczanom, jak i gminie. Informacje o „lokalach do remontu” będą podawane do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Polkowice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. Będzie można tam znaleźć również szczegółowe informacje na temat mieszkania oraz termin i miejsce złożenia wniosku. W przypadku, gdy na jeden lokal wpłynie więcej niż jeden wniosek lokal będzie przyznawany zgodnie z kryteriami punktowymi.

Zakres prac remontowych mieszkania będzie określała umowa o remont lokalu. Zostaną w niej zawarte prawa i obowiązki stron oraz warunki rozliczenia. Po zakończeniu i dokonaniu odbioru prac remontowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. To rozwiązanie gwarantuje, że osoba, która otrzyma takie mieszkanie będzie je szanowała.

Wielokrotnie spotykamy się z aktami wandalizmu związanymi z korzystaniem z zasobu komunalnego gminy. Ta metoda może okazać się skuteczna, aby temu zapobiec. Pamiętajmy, że każda złotówka, którą gmina musiałaby wydać na odremontowanie tych lokali, to złotówka z kieszeni mieszkańców – podkreśla burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Zobacz nasze video.

Najemcy w zamian za remont pozyskać mogą nie tylko tytuł prawny do lokalu, ale też mogą być zwolnieni z czynszu do wysokości udokumentowanej sumy poniesionych i wykazanych kosztów remontu. W przypadku wykupienia niniejszego lokalu, mogliby również ubiegać się o bonifikatę – wyjaśnia Anna Mikołajun, główny specjalista ds. mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Polkowice

Wyróżniono cztery kryteria punktowe, które będą brane pod uwagę podczas przyznawania mieszkania. Jednym z nich jest zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice powyżej pięciu lat przed datą złożenia wniosku. Pod uwagę brany jest również okres oczekiwania na mieszkanie. Kolejnym kryterium jest stan rodziny wnioskodawcy. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby niepełnosprawne lub zamieszkujące z osobami niepełnosprawnymi. Szczegółowy opis kryteriów punktowych zawiera załącznik do uchwały, którą znajdziecie TUTAJ. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 30-31 lub pod numerem telefonu: 768474123.

Gmina Polkowice każdego roku oddaje nowe mieszkania komunalne dla mieszkańców, o czym informowaliśmy w naszym portalu. Jednak nie zawsze są one szanowane tak jak być powinny. Być może ta uchwała to zmieni i taką nadzieję mają polkowiccy samorządowcy.

Dariusz Nowakowski

Z naMIEDZI.pl – zapowiada się pasjonująca podróż

Poprzedni artykuł

Legniczanie mogą zgłaszać dowolną liczbę projektów – rusza budżet obywatelski na rok 2021

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like