Władze samorządowe Legnicy chcą pozyskać środki na sfinansowanie miejskich inwestycji z Programu Polski Ład. Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy złożył już trzy wnioski dotyczące priorytetowych dla miasta Inwestycji: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego, Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i Piastowska.

Budowa kolejnego odcinka ZDP to inwestycja priorytetowa dla rozwoju miasta i jego układu komunikacyjnego. Obejmuje ona odcinek od al. Rzeczypospolitej do Sikorskiego oraz od ul Radosnej do al. Piłsudskiego i od ul. Radosnej do ul. Myrka– razem ok. 4,5 km wraz z budową 5 rond, wiaduktu nad linią kolejową i obiektów inżynierskich. Budowę chodników, ścieżek rowerowych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, trzech zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowych. Zadanie to realizowane będzie z poszanowaniem środowiska oraz ze szczególną troską o zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Plac Słowiański jest jednym z najważniejszych miejsc w Legnicy. Jego rewitalizacja i zagospodarowanie wraz z rozbudową ulic przyległych obejmie 25 tys. m kw., w tym skrzyżowania, budowę ronda, przebudowę dwóch przystanków, czy też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i międzygminnej. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, zmodernizowane nawierzchnie ciągów pieszych, przebudowane przejście podziemne wraz z budową wind, a także nowe oświetlenie, mała architektura, zieleń i monitoring.

Przebudowa ul. Pocztowej i Piastowskiej to także istotna dla miasta inwestycja drogowa. Obejmie ona przebudowę skrzyżowań i jezdni, budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę chodników, zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej, oświetlenia oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ITS, uporządkowanie zieleni.

Jak się dowiedzieliśmy zgodnie z wymogami Programu, wszystkie wymienione inwestycje są kompleksowe i wielowymiarowe. Oprócz rozwiązań typowo drogowych uwzględniają elementy istotne dla ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Uwzględniają też dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój infrastruktury teletechnicznej. Wprost wpisują się także w przeciwdziałanie COVID-19 i zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych tej choroby, co jest głównym celem Funduszu.

Jak podkreśla Urząd Miasta Legnicy dzięki ich realizacji zwiększy się mobilność mieszkańców, m.in. poprzez lepsze skomunikowanie stref mieszkalnej, administracyjnej i gospodarczej. Znaczącej poprawie ulegną dojazdy do pracy, szkół i urzędów. Uwolnione zostaną nowe tereny inwestycyjne, a już istniejące obszary aktywności gospodarczej zyskają nowe połączenia. Zwiększy się dostępność usług publicznych oraz uregulowana zostanie gospodarka wodno-ściekowa w centrum miasta. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych to także kluczowe uwarunkowanie wybranych zadań inwestycyjnych.

II edycja Szkoły Przywództwa KGHM – Bony edukacyjne dla najlepszych

Poprzedni artykuł

Dobre występy młodych kolarzy z Głogowa

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like