Fot. KE

Aby wesprzeć odnowę gospodarczą w następstwie pandemii Komisja Europejska 18 listopada podjęła decyzję o przedłużeniu tymczasowych ram pomocy państwa do 30 czerwca 2022 r. (pierwotnie ich wygaśnięcie przewidziano na 31 grudnia 2021 r.). Mając na celu dalsze przyspieszanie odnowy gospodarczej, K E zdecydowała ponadto o wprowadzeniu dwóch nowych środków na dodatkowy, ograniczony w czasie okres. Chce w ten sposób stworzyć bezpośrednie zachęty dla przyszłościowych inwestycji oraz środków wsparcia wypłacalności.

– Tymczasowe ramy pomocy państwa od samego początku pandemii ułatwiały państwom członkowskim zapewnianie ukierunkowanego i proporcjonalnego wsparcia dla potrzebujących go przedsiębiorstw. Jednocześnie ramy te gwarantowały ochronę równych warunków działania na jednolitym rynku. Dzisiaj przedłużamy okres ich obowiązywania o sześć miesięcy, do końca czerwca przyszłego roku. To ograniczone w czasie przedłużenie pozwala na stopniowe i skoordynowane wycofywanie środków wprowadzonych w czasie kryzysu, bez ryzyka nagłego pogorszenia koniunktury, a przy tym odzwierciedla przewidywane silne ożywienie europejskiej gospodarki. Z drugiej strony nadal będziemy uważnie śledzić wzrost zachorowań na COVID-19, a także inne czynniki, które mogą spowolnić odnowę gospodarczą. Dążąc do dalszego wspierania procesu odbudowy, wprowadziliśmy dwa nowe narzędzia mające stymulować gospodarkę i przyciągnąć inwestycje prywatne, które pozwolą na szybszą, bardziej ekologiczną i cyfrową odbudowę –  mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za politykę konkurencji.

W związku z obserwowanym ożywieniem gospodarczym Komisja Europejska  przyjęła decyzję o ograniczonym przedłużeniu tymczasowych ram na okres sześciu miesięcy – do 30 czerwca 2022 r. Według KE pozwoli to państwom członkowskim w razie potrzeby na rozszerzenie swoich systemów wsparcia i zadbanie o to, by przedsiębiorstwa nadal borykające się ze skutkami kryzysu nie zostały z dnia na dzień odcięte od niezbędnej pomocy. Jednocześnie Komisja będzie uważnie obserwować rozwój sytuacji w kontekście pandemii COVID-19 oraz inne ryzyka, które mogą zagrozić odbudowie gospodarczej.

KE wprowadziła ponadto szereg ukierunkowanych dostosowań, w tym dwa nowe narzędzia mające wesprzeć trwającą odbudowę europejskiej gospodarki w zrównoważony sposób: środki wsparcia inwestycji mające pomóc państwom członkowskim zlikwidować lukę inwestycyjną utrzymującą się po kryzysie oraz środki wsparcia wypłacalności, mające pomóc w pozyskiwaniu funduszy prywatnych i ich udostępnianiu na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w tym przedsiębiorstwa typu start-up i małe spółki o średniej kapitalizacji.

23 242 nowe przypadki COVID-19. Zmarły 403 osoby [PIĄTEK-RAPORT]

Poprzedni artykuł

Lubin: 28-latek kradł złom. Poniesione straty to wartość ok. 9 tysięcy. Grozi mu do 10 lat więzienia

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like