Kolejne środki na inwestycje w Gminie Polkowice

Minister Krzysztof Kubów przekazał na ręce burmistrza Polkowic, Łukasza Puźnieckiego, czek na ponad 1.8 mln zł, z przeznaczeniem na budowę drogi wewnętrznej w Kaźmierzowie.

O środki pochodzące z kolejnego rozdania w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”, gmina Polkowice wnioskowała kilka miesięcy temu. Otrzymane wsparcie będzie przeznaczone na dalszą poprawę infrastruktury w sołectwach. Tym razem środki rządowe zostaną przeznaczone na długo oczekiwaną przez mieszkańców i bardzo potrzebną drogę wewnętrzną.

Bardzo się cieszę, że ta pomoc trafia właśnie do sołectwa Kaźmierzów, bo jest to pomoc bardzo potrzebna i bardzo wymierna. Powstanie jedna z dróg wewnętrznych wraz z rozbudową sieci i oświetlenia. Wiem bardzo dobrze od mieszkańców tego sołectwa, że potrzeba budowy tej drogi jest bardzo duża. My nawet zabezpieczyliśmy część środków w tegorocznym budżecie na realizację tego zadania. Ta pomoc jest tym bardziej potrzebna, że odciąży część inwestycyjną budżetu gminy Polkowice, a przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – komentuje burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Droga wewnętrzna wraz z rozbudową sieci i oświetlenia od posesji 22 d do 22 o, to rzeczywiście mocny postulat mieszkańców, podnoszony już wielokrotnie podczas zebrań wiejskich – przyznaje Katarzyna Kazimierczak, sołtys wsi Kaźmierzowa.

Pierwsi mieszkańcy tego osiedla zaczęli się tam wprowadzać już ponad dziesięć temu. Od tego czasu osiedle rozbudowuje się cały czas, więc potrzeba budowy drogi jest tam bardzo duża. Dobrze, że ta droga w końcu powstanie, bo ta dotacja pozwala także na to, żeby było tu bezpieczniej – zaznacza sołtys Katarzyna Kazimierczak.

Środki na cele inwestycyjne, w tym dotyczące takich obszarów jak ekologia, edukacja, służba zdrowia czy właśnie rozwój infrastruktury drogowej, otrzymały także inne gminy z terenu powiatu polkowickiego. W sumie to prawie 24 mln zł.

Są to środki z Rządowego programu „Polski Ład” dla gmin popegeerowskich. Staramy się dzięki tym środkom wyrównywać szanse rozwojowe wszędzie tam, gdzie były zapóźnienia. To są środki niezbędna czy to na infrastrukturę drogową, czy remonty bądź budowę przedszkoli czy szkół. Samorządy wiedzą najlepiej, jak je wykorzystać – mówi Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Premiera M. Morawieckiego.

To już kolejna edycja środków pochodzących z „Polskiego Ładu”, a przeznaczonych na cele inwestycyjne na terenie samorządów powiatu polkowickiego. W najbliższym czasie kolejne środki, tym razem z rządowego programu ochrony zabytków, wpłyną na konta samorządów. Gmina Polkowice od początku tej kadencji pozyskała środki zewnętrzne z różnych źródeł, w tym rządowych, samorządowych oraz unijnych, na łączna kwotę ponad 120 mln zł.

UG Polkowice - mat. pras.
Następny wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz jeszcze

Reklama

katering timcatering

Ostatnie aktualności